MDM Hukuk olarak miras paylaşımı davasıyla ilgili size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. MDM Hukuk olarak, miras paylaşımı davalarında uzmanlaşmış avukatlarımızla çalışarak, mirasın adil bir şekilde paylaşılmasını sağlamak için size hukuki destek sunabiliriz.

Miras paylaşımı davası açma sürecinde MDM Hukuk olarak şu adımları takip edebiliriz:

  1. Hukuki Danışmanlık: Miras paylaşımı davasıyla ilgili olarak size hukuki danışmanlık hizmeti sunarak, haklarınızı ve davayı nasıl açmanız gerektiğini detaylı bir şekilde açıklarız.
  2. Mirasçılık Durumunun Belirlenmesi: Miras paylaşımı davası için mirasçılık durumunuzu belirlemeniz gerekmektedir. Mirasçı olduğunuzu kanıtlayan belgeleri toplamanız konusunda size rehberlik ederiz.
  3. Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi: Davayı açmak için yetkili mahkemenin hangisi olduğunu belirleriz ve dava dilekçesini o mahkemeye sunarız.
  4. Dava Dilekçesinin Hazırlanması: Davaya ilişkin dava dilekçesini, miras paylaşımı taleplerinizi ve gerekçelerinizi içeren şekilde hazırlarız.
  5. Mahkemeye Sunma: Hazırlanan dava dilekçesini yetkili mahkemeye sunarız ve dava sürecini başlatırız.
  6. Dava Sürecini Takip Etme: Dava süreci boyunca size rehberlik eder, gerekli belgeleri sağlamanız konusunda size yardımcı olur ve duruşmalara katılımınızı sağlarız.

MDM Hukuk olarak, miras paylaşımı davalarında uzman avukatlarımızla birlikte size hukuki destek sağlamaktan mutluluk duyarız. Size özgü durumunuza ve ihtiyaçlarınıza uygun olarak davayı etkin bir şekilde takip ederek, adil bir miras paylaşımı sağlanması için çaba gösteririz.

9 Nisan 2023

Miras Paylaşımı Davası Nedir

Miras Paylaşımı Davası Miras paylaşımı davası, mirasın kanuni mirasçılar arasında paylaştırılması konusunda açılan bir davadır. Miras paylaşımı davası, genellikle miras bırakanın ölümünden sonra mirasçılar arasında mal paylaşımı yapılamadığında veya mirasçıların […]