MDM Hukuk olarak, mirasın reddi davasıyla ilgili olarak da size hukuki destek sağlamaktan memnuniyet duyarız. Mirasın reddi davası, bir kişinin mirası kabul etmek istemediğini belirttiği ve mirasın reddedilmesini talep ettiği bir hukuki süreçtir. Bu tür bir dava, mirasın yükümlülükleri, borçları veya diğer nedenlerle reddedilmesi durumunda açılabilir.

MDM Hukuk olarak mirasın reddi davasıyla ilgili olarak şu adımları takip edebiliriz:

  1. Hukuki Danışmanlık: Mirasın reddi davasıyla ilgili olarak size hukuki danışmanlık sağlarız. Davanın ne zaman ve nasıl açılması gerektiği konusunda size rehberlik ederiz.
  2. Gerekçelerin Belirlenmesi: Mirasın reddi davası için reddetme gerekçelerinizi belirlemeniz önemlidir. Borç yükümlülükleri, mirasın değeri veya diğer nedenlerle mirası reddetmek istediğinizi açıklayan gerekçeleri belirleriz.
  3. Dava Dilekçesinin Hazırlanması: Mirasın reddi davası için dava dilekçesini hazırlarız. Dilekçede, mirasın reddedilmesini talep eden gerekçelerinizi açıklar ve hukuki argümanlarınızı sunarız.
  4. Mahkemeye Sunma: Hazırlanan dava dilekçesini yetkili mahkemeye sunarız ve dava sürecini başlatırız.
  5. Dava Sürecini Takip Etme: Dava süreci boyunca size rehberlik eder, duruşmalara katılımınızı sağlarız ve gerekli delillerin toplanmasında ve sunulmasında size yardımcı oluruz.

MDM Hukuk olarak, mirasın reddi davalarında uzman avukatlarımızla birlikte size hukuki destek sağlarız. Müvekkillerimizin haklarını korumak, mirasın reddedilmesini etkin bir şekilde sağlamak ve hukuki süreci yönetmek için çaba gösteririz. Size özgü durumunuza ve ihtiyaçlarınıza uygun olarak davayı takip ederiz.

22 Şubat 2022
Mirasın-Reddi-(Reddi-Miras)-Davası

Mirasın Reddi (Reddi Miras) Davası

Mirasın Reddi (Reddi Miras) Davası Murisin ölümü üzerine mirasçılara, miras bırakanın tüm malvarlığı yani aktifleri ve pasifleri, alacakları ve borçları miras hukukundaki “külli halefiyet” ilkesi gereği bir bütün olarak ve […]