MDM Hukuk olarak, mirasın tespiti davalarında da size hukuki destek sağlamaktan memnuniyet duyarız. Mirasın tespiti davası, miras hukukuyla ilgili bir süreçtir ve mirasçıların haklarını korumak amacıyla açılan bir davadır. Bu tür bir dava, mirasçıların mirasçılık durumunun belirlenmesi veya mirasın geçerliliğinin tespiti gibi konuları içerebilir.

MDM Hukuk olarak mirasın tespiti davasıyla ilgili olarak şu adımları takip edebiliriz:

  1. Hukuki Danışmanlık: Mirasın tespiti davasıyla ilgili olarak size hukuki danışmanlık sağlarız. Davanın ne zaman ve nasıl açılması gerektiği konusunda size rehberlik ederiz.
  2. Mirasçılık Durumunun Belirlenmesi: Mirasın tespiti davasında, mirasçılık durumunun belirlenmesi önemlidir. Mirasçı olduğunuzu kanıtlayan belgeleri toplamanız ve sunmanız konusunda size yardımcı oluruz.
  3. Dava Dilekçesinin Hazırlanması: Mirasın tespiti davası için dava dilekçesini hazırlarız. Dilekçede, mirasın tespiti taleplerinizi ve gerekçelerinizi açıklayarak hukuki argümanlarınızı sunarız.
  4. Mahkemeye Sunma: Hazırlanan dava dilekçesini yetkili mahkemeye sunarız ve dava sürecini başlatırız.
  5. Dava Sürecini Takip Etme: Dava süreci boyunca size rehberlik eder, duruşmalara katılımınızı sağlarız ve gerekli delillerin toplanmasında ve sunulmasında size yardımcı oluruz.

MDM Hukuk olarak, mirasın tespiti davalarında uzman avukatlarımızla birlikte size özgün ve etkili bir hukuki destek sunarız. Müvekkillerimizin haklarını korumak, mirasın adil bir şekilde tespit edilmesini sağlamak ve hukuki süreci etkin bir şekilde yönetmek için çaba gösteririz. Size özgü durumunuza ve ihtiyaçlarınıza uygun olarak davayı takip ederiz.

15 Ocak 2022
Terekenin-ve-Mirasın-Tespiti-Davası

Tereke ve Mirasın Tespiti Davası

Tereke ve Mirasın Tespiti Davası Tereke Nedir? Tereke, ölen ya da gaipliğine karar verilen kişilerin mal varlığı(aktifleri ve pasifleri), hak ve borçlarının tümüne verilen isimdir. Bu hakların içine murisin şahsa […]