Miras hukuku, bir kişinin vefat etmesi durumunda mirasın nasıl paylaşılacağını düzenleyen bir hukuk dalıdır. Miras bırakanın ölümü sonrasında mirasçılara düşen miras payları, kanunen belirlenen mirasçılık düzenlemelerine göre dağıtılır. Ancak bazı durumlarda, mirasçılar miras haklarından feragat etmeyi tercih edebilirler. Bu durumda, mirasçılar arasında mirastan feragat sözleşmesi imzalanır.

Miras hukukunda mirastan feragat sözleşmesi, mirasçının miras hakkından tamamen veya kısmen feragat ettiğini beyan ettiği bir anlaşmadır. Sözleşme, noter huzurunda düzenlenir ve tarafların iradesini açıkça ortaya koyar. Mirastan feragat sözleşmesi ile mirasçı, miras payından feragat ettiğini belirterek, miras payının diğer mirasçılara geçmesine izin verir.

Mirasçının mirastan feragat etme nedenleri çeşitli olabilir. Bazı mirasçılar, mirasın getirebileceği mali sorumluluktan kaçınmak veya mirasın içerdiği borçları üstlenmemek için feragat etmeyi tercih edebilirler. Diğer durumlarda, mirasçılar arasında mirasın adil bir şekilde paylaşılması veya aile içi anlaşmazlıkların çözülmesi amacıyla feragat sözleşmesi imzalanabilir. Mirastan feragat sözleşmesi, mirasçıların kendi iradeleri doğrultusunda miras hakkından vazgeçmelerine olanak sağlar.

Mirasçıların mirastan feragat etmek istemesi durumunda, MDM Hukuk olarak uzman avukatlarımız size hukuki destek sağlayabilir. Mirastan feragat sözleşmesinin düzenlenmesi, tarafların haklarının korunması ve hukuki prosedürlerin takip edilmesi açısından önemlidir. Avukatlarımız, miras hukuku alanındaki deneyimleriyle size gerekli bilgileri sunacak ve sözleşmenin doğru bir şekilde hazırlanması için size rehberlik edecektir.

MDM Hukuk olarak, mirastan feragat sözleşmeleriyle ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat etmekteyiz:

  1. Hukuki Danışmanlık: Mirastan feragat sözleşmeleri karmaşık hukuki süreçleri içerebilir. Bu nedenle, mirastan feragat etmek isteyen mirasçılara öncelikle hukuki danışmanlık hizmeti sunarız. Uzman avukatlarımız, müvekkillerimize mirastan feragat sürecini anlatır, haklarını açıklar ve doğru adımları atmalarına yardımcı olur.
  2. Sözleşmenin Düzenlenmesi: Mirastan feragat sözleşmesi, noter huzurunda düzenlenir. Sözleşmede, feragat edilen miras payının miktarı, mirasçıların kimlik bilgileri, tarafların iradesinin açıkça belirtilmesi gibi önemli bilgiler yer alır. Sözleşmenin doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması, ilerleyen süreçte herhangi bir hukuki sorunun önüne geçmek açısından önemlidir.
  3. Tarafların Haklarının Korunması: Mirastan feragat sözleşmeleriyle ilgili olarak, tarafların haklarının korunması büyük önem taşır. Feragat eden mirasçının, sözleşmeyi tamamen kendi iradesiyle imzaladığından emin olunmalıdır. Ayrıca, sözleşmenin diğer mirasçıları veya yasal düzenlemeleri etkilememesi için gerekli önlemler alınmalıdır.
  4. Yasal Zorunlulukların Göz Önünde Bulundurulması: Mirastan feragat sözleşmeleri düzenlenirken, yasal zorunluluklar göz önünde bulundurulmalıdır. Miras hukuku, bazı durumlarda mirasçılara zorunlu pay hakkı tanır. Feragat sözleşmesinin yasal düzenlemelere uygun olması ve diğer mirasçıların haklarını ihlal etmemesi sağlanmalıdır.
  5. Hukuki Sürecin Takibi: Mirastan feragat sözleşmesiyle ilgili olarak, MDM Hukuk olarak müvekkillerimizin süreci baştan sona takip etmelerini sağlarız. Sözleşmenin noter huzurunda düzenlenmesinden, gerekli belgelerin toplanmasına ve hukuki adımların atılmasına kadar tüm süreçte size rehberlik ederiz.
16 Ocak 2022
Mirastan Feragat Sözleşmesi

Mirastan Feragat Sözleşmesi

Mirastan Feragat Sözleşmesi Mirastan feragat sözleşmesi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 528. Maddesinde yer edinmiştir. Bu maddeye göre; miras bırakan, bir mirasçıyla karşılık olmadan veya karşılık bekleyerek mirastan feragat sözlesmesi […]