28 Şubat 2023
Noterin Taşınmaz Satış Yetkisi ve Çerçevesi

Noterin Taşınmaz Satış Yetkisi ve Çerçevesi

Noterin Taşınmaz Satış Yetkisi ve Çerçevesi 11 Ocak 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 32070 sayılı Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile taşınmaz satışlarının […]