Mdm Dark Logo
25 Ekim 2021

Nüfus Davaları Nerede Açılır?

Nüfus Davaları Nerede Açılır? Nüfus davalarında görevli ve yetkili mahkeme, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu madde 36/a’da düzenlenmiştir. Bu hükme göre nüfus kayıtlarına ilişkin açılacak düzeltme davaları, düzeltmeyi talep eden şahıslar ile ilgili resmi dairenin göstereceği lüzum […]