tehdit-sucu-ve-cezasi

Tehdit Suçu ve Cezası

Tehdit Suçu ve Cezası TCK 106. maddede düzenlenmiş ve hürriyete karşı işlenen bir suçtur. Bu başlık altında işlenmiş olması suçun düzenlemesi ile korunan hukuki değerin aslında kişinin huzur içinde hür şekilde yaşamına devam etmesi olduğunu göstermektedir. Buradan kişinin tehdit edildiği eylemin gerçekleşmesinin gerekmediği bu haliyle tehdit suçunun oluştuğu anlaşılmaktadır. Borcunu ödemeyen borçluya yasal haklarını kullanacağını…