Ceza Hukuku

Tehdit Suçu ve Cezası

tehdit-sucu-ve-cezasi

Tehdit Suçu ve Cezası

TCK 106. maddede düzenlenmiş ve hürriyete karşı işlenen bir suçtur. Bu başlık altında işlenmiş olması suçun düzenlemesi ile korunan hukuki değerin aslında kişinin huzur içinde hür şekilde yaşamına devam etmesi olduğunu göstermektedir. Buradan kişinin tehdit edildiği eylemin gerçekleşmesinin gerekmediği bu haliyle tehdit suçunun oluştuğu anlaşılmaktadır. Borcunu ödemeyen borçluya yasal haklarını kullanacağını bildirmek hakkın kullanılması hukuka uygunluk sebebidir.

İki Farklı Fiil Tehdit Suçu ve Cezası Oluşturmaktadır:

 1. Hayata vücut ve cinsel dokunulmazlığa saldırı tehdidinde bulunma (kanuni cezası: 6 aydan 2 yıla kadar hapis)
 2. Malvarlığını zarara uğratma veya sair bir kötülük etmekle tehditte bulunma (kanuni cezası: mağdurun şikayetiyle 6 aya kadar hapis cezası)

Nitelikli Tehdit Nedir?

 • Silahla işlenmesi,
 • Kendisini tanınamayacak bir şekle getirmek suretiyle, imzasız mektup ya da özel işaretle,
 • Birden fazla kişinin birlikte işlemesi,
 • Var olan veya olduğu varsayılan suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanarak işlenmesi durumunda suçun kanuni cezası: 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır.

Tehdit Amacıyla:

 • Mal varlığına zarar verme,
 • Kasten yaralama,
 • Kasten öldürme suçu işlenirse ayrıca bu suçlardan ceza verilir. (Yargıtay 4. CD. 2013/29809 K.: Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verileceği düzenlemesi karşısında, somut olayda, katılana ait koyunların sanığın tarlasına girmesi nedeniyle çıkan tartışmada, sanığın, ele geçirdiği çalı ile katılana vurduğu sırada ‘senin kafanı deleceğim’ şeklindeki sözlerle tehdit ettiği sabit olduğu halde, atılı tehdit suçundan da mahkûmiyetine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçelerle beraatine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.)

Karşı koyamayacağı veya kurtulamayacağı cebir ve şiddet veya muhakkak ve ağır bir korkutma veya tehdit sonucu suç işleyen kimseye ceza verilmez. Bu gibi hallerde cebir ve şiddet, korkutma ve tehdidi kullanan kişi suçun faili sayılır.

Yargıtay Kararları Işığında Tehdit Suçu

 • Tehdidin, dolaylı da olsa, mutlaka hedef alınan kişinin şahsına yönelmesi zorunlu değildir, yakınlarına yönelen bu eylemin mağdura duyurulması ve onu endişeye düşürecek nitelikte olması yeterlidir.(Yargıtay C.G.K. 17.12.1973)
 • Tehdit suçunun oluşması için mağdurun fiilen korkmasının şart olmayıp, eylemin objektif olarak mağdurun iç dünyasında korku meydana getirmeye elverişli olmasının yeterlidir.(Yargıtay 4. C.D. 2002/6926 K.)
 • Nitelikli hal kimliğini değiştirecek şekildeki davranışların varlığı halinde uygulanabilir. Gizli numaradan aramak nitelikli hal oluşturmaz.(Yargıtay 4. CD. 2013/15298 K.)
 • Tehdit suçunun imzasız mektup ile işlenilmesi halinde mağdurun mektubun kim tarafından geldiğini bilmemesi gerekir. Sanığın bilinmesi ve sanık hakkında şikayette bulunulmuş olması durumunda bu nitelikli hal uygulanmaz.(Yargıtay 4. C.D. 2016/7834 K.)