Polislikten Komiserliğe Geçiş Mümkün Müdür? Şartları Nelerdir?

Polislikten Komiserliğe Geçiş Mümkün Müdür? Mümkünse Şartları Nelerdir? 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’nda polislikten komiser yardımcılığına geçiş “İhtiyaç hâlinde meslekte fiilen iki yılını dolduran lisans mezunu polis memurları arasında yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olanlardan, Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek ilk derece amirlik eğitimini başarıyla bitirenler Komiser Yardımcılığı rütbesine atanır” ifadesiyle hükme bağlanmıştır. Aynı madde…