Sağlar arası tasarruf hukukta genellikle miras hukuku ile ilgili bir terimdir ve ölüme bağlı tasarrufların aksine, hayatta iken yapılan tasarrufları ifade eder. Bu terim, bir kişinin hayatta iken mal varlığı üzerinde yaptığı düzenlemeleri, özellikle hediye veya satış gibi işlemleri kapsar. İşte “sağlar arası tasarruf” hakkında daha fazla bilgi:

Sağlar Arası Tasarrufun Tanımı

 • Hayatta Yapılan Mal Varlığı Düzenlemeleri:
  • Sağlar arası tasarruf, bir kişinin kendi hayatı süresince mal varlığı üzerinde yaptığı tasarrufları ifade eder. Bu, genellikle mülkün satışı, hediye edilmesi veya benzeri işlemleri içerir.

Sağlar Arası Tasarrufun Özellikleri

 1. Gönüllü Kararlar:
  • Bu tür tasarruflar, bireyin kendi isteği ve kararı ile gerçekleşir. Kişi, mal varlığını dilediği gibi yönetme hakkına sahiptir.
 2. Hukuki Sonuçlar:
  • Sağlar arası tasarrufların hukuki sonuçları, kişinin hayattayken ortaya çıkar ve bu işlemler genellikle geri alınamaz.
 3. Miras Hukuku ile İlişkisi:
  • Bu tür tasarruflar, kişinin ölümünden sonra miras bırakacak mal varlığını etkileyebilir. Örneğin, büyük bir mülkün hayattayken satılması veya hediye edilmesi, miras bölünmesini etkileyebilir.

Uygulamanın Önemi

 • Kişisel Özgürlük:
  • Sağlar arası tasarruflar, bireylerin kendi mal varlıkları üzerinde kontrol ve özgürlük sahibi olmalarını sağlar.
 • Miras Planlaması:
  • Bu tür tasarruflar, ölüme bağlı planlamaların bir alternatifi olarak miras planlamasının bir parçası olabilir.

Sağlar arası tasarruf, kişilerin hayattayken mal varlıkları üzerinde yaptıkları ve genellikle geri alınamaz olan düzenlemeleri ifade eder. Bu tür tasarruflar, hem bireysel özgürlüğü hem de miras planlamasını etkileyen önemli hukuki işlemlerdir. Bu tasarrufların yapılması, kişinin mal varlığını ve mirasçılarının gelecekteki durumunu önemli ölçüde etkileyebilir.

24 Şubat 2022
Mirasta-Tenkis-Davaları-ve-Saklı-Pay

Mirasta Tenkis Davaları ve Saklı Pay

Mirasta Tenkis Davaları ve Saklı Pay   Miras Paylaşımı Nasıl Olur? Saklı Pay Nedir? Kişiler ölmeden önce kişiler mal varlıklarında istedikleri gibi tasarruflarda bulunabilirler. Ancak ölüme bağlı tasarruflarında sınırsız tasarruf […]