vergi-suc-ve-kabahatleri-nelerdir

Vergi Suç ve Kabahatleri Nelerdir?

Devletin; kamu hizmetlerini sürdürebilmesi, ülke iç ve dış güvenliğini tesis edilebilmesi, çalışanların maaşlarının yatırılabilmesi ve buna benzer pek çok sebepten ötürü vatandaşlarından vergi alması gerekmektedir. Anayasamızın 73. Maddesi “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.” şeklinde düzenleme yaparak alınması lazım gelen vergilerin yasal zeminini oluşturur. Verginin kanunlarda öngörüldüğü şekilde toplanması sayesinde…