Yağma Suçu ve Cezası

Yağma suçu, bir kimsenin mal varlığına zarar vererek, tehdit veya şiddet kullanarak malını almaktır. Bu suç, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş olup, ağır cezai yaptırımları vardır.

Yağma suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 148. maddesinde düzenlenen bir suçtur. Bu suç, başkasına ait olan taşınır bir malı cebir veya tehdit kullanarak almak veya alınmasına karşı koymamaya zorlamak şeklinde işlenir. Yağma suçunun cezası, temel halinde 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıdır

19 Ocak 2023
Ağır Ceza Mahkemesi Tabi Suçlar ve Süreleri

Ağır Ceza Mahkemesi Tabi Suçlar ve Süreleri

Ağır Ceza Mahkemesinde Tabi Suçlar ve Süreleri Ağır Ceza Mahkemeleri, Türk Ceza Kanunu’na göre belirli suçları yargılamakla görevlidir. Bu suçlar genellikle daha ciddi ve ağır cezaları gerektiren suçlardır. Ağır Ceza […]