Yeniden kiralama yasağı, bir kiracının kiraladığı gayrimenkulü, sözleşmede belirtilen süre içinde kiracının izni olmaksızın bir başka kişiye kiralamasını yasaklayan hükümlerdir. Bu hükümler, kiracının mülk sahibi ile yaptığı kira sözleşmesinde yer alabilir.

Yeniden kiralama yasağı, kiralanan mülkün mülk sahibi tarafından özellikle belirtilmesi veya sözleşmede yer alması durumunda yürürlüğe girer. Bu yasak, kiralama süresi boyunca kiracının mülkü başka bir kişiye kiralamasını engeller. Kiracı, mülk sahibinin yazılı izni olmadan başka bir kişiye mülkü kiralaması durumunda sözleşmeyi ihlal etmiş olur.