Yürütmeyi Durdurma

Yürütmeyi durdurma, bir idari işlemin veya kararın geçici olarak uygulanmasının durdurulmasıdır. Yürütmeyi durdurma kararı, idari işlemin veya kararın uygulanması sonucunda telafisi güç veya imkansız zararların ortaya çıkması durumunda verilir.

Bu karar, ilgili işlemin veya kararın uygulanmasını durdurarak, davacının telafisi mümkün olmayacak zararların ortaya çıkmasını önlemeye yardımcı olur. Yürütmeyi durdurma kararı, idari yargıda verilir ve itiraz yolu açık değildir. Yürütmeyi durdurma talebi, idari işlemin veya kararın uygulanması sonrasında dava açma hakkınızı korumak için önemlidir.

2 Haziran 2023
Yürütmeyi Durdurma

YÜRÜTMEYİ DURDURMA

YÜRÜTMEYİ DURDURMA Yürütmeyi durdurma, hukuki bir sürecin veya kararın geçici olarak durdurulması anlamına gelir. Hukukta yürütmeyi durdurma, adil bir süreç sağlamak, telafisi mümkün olmayan zararları engellemek veya hukuka aykırı bir […]