Zamanaşımı Nedir

Zamanaşımı, belirli bir süre içerisinde, bir hukuki hak veya yükümlülüğün kullanılması veya yerine getirilmesi gerektiği ilkesidir. Yani, bir hukuki olay ya da suçtan kaynaklanan hak veya yükümlülüklerin, belirli bir süre içinde kullanılması veya yerine getirilmesi gerekmektedir. Aksi halde, belirlenen sürenin dolması sonucu, haklar kaybedilebilir veya yükümlülükler ortadan kalkabilir. Zamanaşımı süreleri, kanunlar tarafından belirlenir ve genellikle farklı suç ve hukuki olaylar için farklılık gösterir. Bu sürelerin bilinmesi, hukuki hakların korunması için önemlidir.

12 Ocak 2023
turk-ceza-kanununda-zamanasimi-kavrami-nedir

Türk Ceza Kanunu’nda Zamanaşımı Kavramı Nedir?

Türk Ceza Kanunu’nda Zamanaşımı Kavramı Nedir? (TCK Zamanaşımı) Suçun işlenmesinden veya cezanın verilmesinden itibaren belli bir zaman geçmesi kesin hükme ulaşma, verilmiş bir cezayı infaz etme yetkisini ortadan kaldırır. Zamanaşımı […]