Zimmet suçu, bir kamu kurumunda veya özel bir şirkette çalışan kişilerin, işleri sırasında elde ettikleri para veya mal gibi varlıkları, kendi şahsi çıkarları için kullanmaları veya bunları sahiplerine teslim etmemeleri durumunda işledikleri bir suçtur. Zimmet suçu, hem Türk Ceza Kanunu’nda hem de Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Zimmet suçunun işlenmesi için öncelikle suçun mağduru olan kurumun veya şirketin varlıklarına zimmetlenebilecek şekilde sahip olunması gerekmektedir. Zimmetlenen varlıklar, para, mal, belge veya hizmet olabilir.

Zimmet suçunun işlenmesi, kişinin sahip olduğu görev veya iş nedeniyle varlıklara sahip olmasından kaynaklanır. Kişi, bu varlıkları işyeri dışında kendi şahsi çıkarları için kullanırsa veya sahiplerine teslim etmezse, zimmet suçu işlemiş olur.

Zimmet suçu, bir suç olarak kabul edilir ve ciddi sonuçları olabilir. Suçlu kişiler, hapis cezası, para cezası veya her ikisiyle birlikte cezalandırılabilir. Ayrıca, suçlu kişiler, kamu veya özel sektördeki işlerinde işlerini kaybedebilir ve itibar kaybı yaşayabilirler.

Sonuç olarak, zimmet suçu, kamu veya özel sektörde çalışan kişilerin işleri sırasında elde ettikleri varlıkları, kendi şahsi çıkarları için kullanmaları veya sahiplerine teslim etmemeleri durumunda işledikleri bir suçtur. Bu suçun ciddi sonuçları olduğundan, kişilerin görevlerini doğru ve dürüst şekilde yerine getirmeleri önemlidir.

23 Ağustos 2022
Zimmet Suçu (TCK 247)

Zimmet Suçu (TCK 247)

Zimmet Suçu (TCK 247) Zimmet Nedir? Zimmet Suçu Nedir? Zimmet kelimesi köken itibariyle dilimize Arapçadan geçmiştir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde “üzerinde olan şey, Kurumlarda çalışan kişilere veya para işleri ile […]