Ziyai davası, bir kişinin malvarlığının zarara uğratılması durumunda açılan bir dava türüdür. Bu davada, zarar gören kişi, zararın tazmini için davalıya karşı hukuki bir talepte bulunur. Ziyai davası, Türk Medeni Kanunu’nun 49. maddesi gereği açılabilir.

İptal davası ise, bir işlem veya sözleşmenin geçersizliğinin tespiti amacıyla açılan bir dava türüdür. Bu dava, işlemin veya sözleşmenin geçersizliğine neden olan hukuki bir sebep varsa açılır. İptal davası, Türk Medeni Kanunu’nun 142. maddesi uyarınca açılabilir.

Ziyai davası ile iptal davası arasındaki fark, açılan davanın konusudur. Ziyai davası, malvarlığına yönelik zararın tazmini için açılırken, iptal davası ise, hukuka aykırı bir işlem veya sözleşmenin geçersizliğinin tespiti için açılır.

Ziyai davası için, zarar gören kişinin zararın meydana geldiğini ve bu zararın davalının kusuru veya ihmali nedeniyle oluştuğunu kanıtlaması gerekir. İptal davası için ise, hukuka aykırı bir durumun varlığını kanıtlamak yeterlidir.

Her iki dava türü de, zarar gören veya hukuki işlem veya sözleşmenin tarafı olan kişiler tarafından açılabilir. Ayrıca, bu davaların belirli bir zamanaşımı süresi vardır. Ziyai davasında zamanaşımı süresi, zararın meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıldır. İptal davasında ise, işlemin veya sözleşmenin taraflarının öğrendiği veya öğrenme imkanı bulduğu tarihten itibaren bir yıl içinde açılması gerekmektedir.