15 Ağustos 2022

Kambiyo Senetlerine Özgü Takipte İmzaya İtiraz Nasıl Yapılır?

Kambiyo Senetlerine Özgü Takipte İmzaya İtiraz Nasıl Yapılır? Kambiyo Senetlerine Özgü Takipte İmzaya İtiraz Nasıl Yapılır? İcra ve iflas hukukumuzda birden fazla takip çeşidi bulunmaktadır.  Kanun koyucu, her takip türü […]
30 Temmuz 2022

Borca İtirazın İncelemesi Nasıl Yapılır?

Borca İtirazın İncelemesi Nasıl Yapılır? Borca itirazın incelemesi nasıl yapılır konulu yazımızı okuyup detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz. Borçlunun imza itirazı harici başka bir sebepten dolayı ödeme emrine gerçekleştireceği […]
2 Haziran 2022

Konkordato İlan Etme Süreci Nasıl İşler?

Konkordato İlan Etme Süreci Nasıl İşler? Konkordato ilan etme süreci nasıl işler? Konkordato nedir? nasıl ilan edilir? sorularınızın yanıtını alabileceğiniz yazımız, bilgilendirme amacıyla yayımlanmıştır.  Konkordato Nedir? Konkordato, borçlarını ödeyemeyen yahut […]
5 Mart 2022

Haczedilemeyen Mal, Hak ve Alacaklar Nelerdir?

Haczedilemeyen Mal, Hak ve Alacaklar Nelerdir?   Hangi Mallar Haczedilmez? İcra İflas Kanunu’nda haciz işlemlerinde hangi malların haczedilip hangi malların haczedilemeyeceği düzenlenmiştir. İcra İflas Kanunu madde 82’de haciz yapılamayacak mallar […]