Spor Hukuku

Ankara Spor Hukuku Avukatı

ankara-spor-hukuku-avukati

Ankara Spor Hukuku Avukatı Nedir?

Ankara Spor Hukuku Avukatı, Spor hukuku; kulüplerin, ulusal uluslararası spor federasyonlarının, sporcuların ve benzeri kuruluş veya kişilerin birbirleriyle olan sportif etkinliklerini,  ilişkilerini düzenleyen, spor alanında özgürlüğün ve rekabetçi alanın oluşmasını amaçlayan bunun gerçekleşmesi amacıyla da uyulması gereken kuralları belirleyen hukuk dalıdır.

Spor hukuku yaygın olarak sponsorluk sözleşmeleri, spor organizasyonlarının kendi aralarında çıkan uyuşmazlıkları, sporculara verilen disiplin cezalarıyla ilgili çıkan uyuşmazlıkları, spor organizasyonu bünyesinde çalışan kişilerle yaşanan uyuşmazlıkları, yayıncı kuruluşlarca yapılan sözleşmeleri düzenler. Hemen her ülke kendi iç hukukunda spor hukuku ile alakalı düzenlemeler yapmıştır, aynı zamanda sporun uluslararası bir etkinlik olması dolayısıyla uluslararası spor mahkemesi kurulmuş ve bu mahkeme kararlarının bağlayıcılığı federasyonlar, kuruluşlar, dernekler tarafından kabul edilmiştir.

Spor hukuku kaynakları arasında 3289 sayılı Gençlik Ve Spor Hizmetleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu sayılabilir. 3289 sayılı kanun tek başına spor hukukunu düzenlememekte, sözleşmeler bakımından Türk Borçlar Hukuku, Türk Medeni Hukuku ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine; spor müsabakalarında gerçekleşen hukuk dışı eylemler için Türk Ceza Hukukuna gidilmektedir. Bu bakımdan başlı başına tek bir hukuk dalı değildir farklı alanlarda düzenlemeleri de mevcuttur.

Spor hukuku tek başına bir hukuk dalına girmese bile ağırlıklı olarak medeni ve ticaret hukukunun alanına girmesi sebebiyle özel hukuk dalı sayılabilir. Diğer tarafta ise müsabakalarda uyulması gereken kuralları Türk Ceza Hukuku belirler aynı zamanda sporun devlet eliyle örgütlenmesi, bu alanda devletçe sağlanan imkânlar İdare hukuku alanına girmektedir. Görüldüğü üzere spor hukuku kamu hukuku niteliği de taşımaktadır. Spor hukuku karma bir hukuk dalıdır.

Spor hukuku; iki ayrımla incelenir. İlki bireysel spor hukuku olarak adlandırılan sportif faaliyetlerde, sporcuların birbirleriyle ve spor örgütleriyle ilişkileri düzenleyen alandır. İkincisi ise kolektif spor hukuku olarak adlandırılan spor örgütlerinin birbirleriyle ilişkileri düzenleyen alandır.

Spor hukukunun kaynakları; spor hukukunda en önemli kaynak yazılı hukuk kurallarıdır. Bunun dışında uygulamada alışılagelmiş, kendiliğinde oluşan kurallar da kaynak sayılabilmektedir. Örneğin, Fair-Play olarak ifade edilen spor ahlak kuralları, uygulamada zamanla oluşmuş hukuk kurallarıdır. Ancak, bu kurallar hukuki olarak bir yaptırıma bağlanmadığı sürece, uyulması zorunlu hukuk kuralları niteliği taşımaz. Ankara Spor Hukuku Avukatı 

Spor Hukuku Alanında Sunduğumuz Avukatlık Hizmetleri

 • Spor kulüplerine hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Sporcuların, kulüplerinden olan hak ve alacaklarının tahsili amacıyla dava açılması ve hukuki sürecin takip edilmesi,
 • Sporcu ve oyuncuların sözleşmelerinin ve menajerlik sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Sponsorluk sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Sporda oluşabilecek, haksız fiil sorumluluğu gerektiren durumlar hakkında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • PFDK(Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu) ve AFDK(Amatör futbol Disiplin Kurulu) savunmalarının hazırlanması ve hukuki sürecin takibi,
 • Talimatlara aykırı olarak verilen hak mahrumiyeti cezaların iptali için gerekli hukuki sürecin yürütülmesi,
 • Spor Kulüplerinin şirketleşmesi süreci ve ana sözleşmelerinin hazırlanması ile federasyona tescil süreci,
 • Her türlü uyuşmazlık, alacak, disiplin uygulamaları, spor hukuku cezaları olan; adli ve idari para cezaları, hak mahrumiyeti, men, sporda doping incelemesi gibi konularda idari ve adli yargı makamları ve Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde temsil ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
 • Sporculara ve Kulüplere kesilen vergi cezalarına ilişkin uyuşmazlıkların çözümü,
 • Profesyonel sporcuların sosyal medya ve medyada kişilik haklarının korunması,
 • Futbolcu, basketbolcu, voleybolcu ve atletlerin lisans başvurularının yapılması ve aynı zamanda yabancı ülke vatandaşı olan sporcuların ikametgah ve çalışma izinlerinin alınması,
 • FIFA ve UEFA karar ve uygulamaları, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine İlişkin Kanun, Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve diğer ilgili kanunlar uyar ile uyum içerisinde spor hukuku danışmanlığı hizmetinin verilmesi

Alanlarında avukatlık hizmeti vermekteyiz.