turk-spor-hukuku

Türk Spor Hukuku

Spor dünyası, sadece atletik başarılarla değil, aynı zamanda hukuki zeminlerle de şekillenir. Türk Spor Hukuku, bu dinamik alanda Türkiye’nin benzersiz hukuki çerçevesini ve sporcular, kulüpler, federasyonlar arasındaki etkileşimleri inceler. Sporcuların

Devamını Oku »
dopingle-mucadele-nasil-yapilir

Dopingle Mücadele Nasıl Yapılır?

Dopingle Mücadele Nasıl Yapılır? “Dopingle Mücadele Nasıl Yapılır?” sorusuna yanıt vermek için, spor dünyasında kullanılan bir dizi strateji ve uygulamayı anlamak gerekir. Bu süreç birkaç temel adımdan oluşur. Bir sporcunu

Devamını Oku »
dopingle-mucadele-duzenlemeleri

Dopingle Mücadele Düzenlemeleri

Dopingle Mücadele Düzenlemeleri Bir spor yarışması sırasında, vücuda üstün güç ve devinim sağlamak amacıyla yarışmadan önce kullanılan güçlendirici, uyarıcı ilaçlar doping olarak adlandırılır. 1989 yılında Avrupa konseyi tarafından hazırlanan ve

Devamını Oku »

Avukatlarımız

Danışmanlarımız

Spor Hukuku Nedir?

Spor hukuku; sporcuların, kulüplerin, takım sahibi şirketlerin, ulusal ve uluslararası federasyonların, Uluslar arası Olimpiyat Komitesi’nin devletin yetkili kurumlarının birbirleriyle sportif faaliyet ve aktivitelere dair ilişkilerini, iş hukuku ve rekabet hukuku gibi hukuk dalları ile ilişkisi de göz önünde bulundurulan bir hukuk dalıdır.

Spor Hukukunun Süjeleri

Spor hukukunun süjeleri ikiye ayrılır, bunlar: Gerçek kişi süjeler ve tüzel kişi süjeler.
Spor hukukunda gerçek kişi süjeler; sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, gözlemci, taraftar, menajer, kulüp yöneticisi, federasyon temsilcisi, il temsilcisi ve kamu görevlisidir.
Spor hukukunda tüzel kişi süjeler; Spor Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, spor federasyonları, spor kulüpleri, spor dernekleri, spor vakıfları, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, uluslararası spor federasyonları, Spor Tahkim Mahkemesi ve İsviçre Federal Mahkemesi’dir.

Spor Hukuku Uyuşmazlık Türleri

  • Özel Hukuka İlişkin Uyuşmazlıklar

Transfer, menajerlik, hizmet, yayın, sponsorluk reklam gibi sözleşmelerin Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın alakalı yönetmelikleri dahilinde spor kulüpleri veya üçüncü kişilerle imzalanan protokoller sebebiyle meydana gelen uyuşmazlıklarda özel hukuk kurallarına başvurulur.

  • Kamu Hukukuna İlişkin Uyuşmazlıklar

Devletin bir bakanlığı olması sebebiyle, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ilişkiler sonucu meydana gelen uyuşmazlıklar kamu hukukundan doğan uyuşmazlıklardır. Bu başlık altında milli sporcu belgesi verilmesi, şike ve teşvik primi, ceza hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar örnek verilebilir.

  • Sporun Yönetimine ve Disiplinine İlişkin Uyuşmazlıklar

Spor faaliyetlerinin ilgili merci tarafından gerçekleştirilesi sebebinden meydana gelen uyuşmazlıklardır. Disipline ilişkin uyuşmazlıklar ise, disiplin kaidelerinin sporun süjeleri tarafından ihlal edilmesi sonucunda disiplin yaptırımları uygulanması ile ilgili uyuşmazlıklardır.

  • Doping Uyuşmazlıkları

Sporda yasaklanmış olan performans ve dayanıklılığı arttırıcı olarak bilinen dopingin kullanılması sonucu oluşan uyuşmazlıklardır.

  • Amatör Spor Uyuşmazlıkları Ve Profesyonel Spor Uyuşmazlıkları
  • Ulusal Uyuşmazlıklar Ve Uluslararası Uyuşmazlıklar

Spor Hukuku Uyuşmazlıklarının Çözümü

  • Ulusal Sportif Yargı Mercileri

Futbola dair uyuşmazlıklarda TFF Tahkim Kurulu, geri kalan sporlarda ise Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu görevlidir.

  • Uluslararası Sportif Yargı Mercileri

TFF ve Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde olan Tahkim Kurullarının kararlarına karşı, temyiz edilebilir nitelikte bir kararın olması, iç hukuk yollarının tüketilmiş olması ve uluslararası spor federasyonunun tüzük veya statüsünde itiraz durumunun düzenlenmiş olması halinde uyuşmazlığın taraflarının süresi dahilinde talep etmeleri durumunda uluslararası sportif yargı mercilerine itiraz imkanı meydana gelmektedir.
Spor Tahkim Mahkemesi(CAS) ve İsviçre Federal Mahkemesi uluslararası sportif yargı mercileridir. TFF ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulları kararlarına karşı Spor Tahkim Mahkemesi’ne itiraz edilebilir. Yetkili federasyonun bir süre belirlemediği durumlarda Spor Tahkim Mahkemesi’ne itiraz süresi, itiraz konusu kararın tebliğinden itibaren yirmi bir gündür.
Tahkim heyetinin yetkisine dair kararın hatalı olması, hakem atanması veya hakem heyetinin teşekkülünde uyuşmazlık olması, tarafların eşitliğine veya savunma hakkına uyulmadan ve kamu düzenine aykırılık teşkil edilen durumlarda karar tarihinden itibaren otuz gün içinde Spor Tahkim Mahkemesi’nin kararlarına karşı İsviçre Federal Mahkemesi’nde iptal davası açılabilir.

Spor Hukuku

Spor hukuku konuları çok spesifik konular olup bu alanda çalışan sayısı diğer alanlara göre oldukça azdır. Spor ve hukuk ilişkisi bağlamında açılabilecek davalarda süreci yönetecek avukatın spor hukukunda uzman ve profesyonel olması gerekmektedir. Spor hukuku bürolarına giderek süreci spor hukuku avukatı ile yürütmek çok önemlidir.