Bilişim Hukuku

Bilişim Suçlarının Başvuru Süreci Nasıldır?

bilisim-suclarinin-basvuru-sureci-nasildir

Bilişim Suçlarının Başvuru Süreci Nasıldır?

Bilişim suçları şikâyete bağlı suçlardan olmayıp savcılık tarafından resen soruşturulur. Bu nedenle mağdur şikâyetinden vazgeçse dahi kamu davası sürecektir. Yine de etkin bir soruşturma yapılabilmesi için mağdurun Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda ya da Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı’na başvuruda bulunulması yerinde olacaktır.

Bilişim suçlarına ilişkin tespitlerin gerçekleşmesi Microsoft Corporation şirketinin desteği ile sağlanmaktadır. Kullanıcıların IP adreslerinin belirlenmesi sonucunda bilgisayar hard disklerine el konulmakta, bilgisayara başka bir erişimin varlığı araştırılmaktadır. Ayrıca siber suçlar ile ilgili tanık ifadesine de başvurulmakta; yalnızca teknolojik deliller ile ispat aranmamaktadır.

Aynı zamanda internet yayını içerikleri sebebiyle hakları ihlale uğramış kişiler içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak kendisine ilişkin içeriğin yayından çıkarılmasını ve hazırladığı cevabı bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasını isteyebilir. Ancak hazırlanan cevabın kapsamı yayındaki içerikten fazla olamaz. İçerik veya yer sağlayıcı kendisine ulaştığı tarihten itibaren iki gün içinde, talebi yerine getirir. Bu sürede talep yerine getirilmediği takdirde reddedilmiş sayılır. Talebin reddedilmiş sayılması halinde, mağdur on beş gün içinde yerleşim yeri Sulh Ceza Mahkemesine başvurarak, içeriğin yayından çıkarılmasına ve hazırladığı cevabın bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasına karar verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hâkimi bu talebi üç gün içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. Sulh ceza hâkiminin kararına karşı CMK hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir.

Sulh ceza hâkiminin kesinleşen kararının, başvuruyu yerine getirmeyen içerik veya yer sağlayıcısına tebliğinden itibaren iki gün içinde içerik yayından çıkarılarak hazırlanan cevabın yayımlanmasına başlanır. Bilişim Suçlarının Başvuru Süreci

Sulh ceza hâkiminin kararını süresinde ve usulüne uygun olarak yerine getirmeyen sorumlu kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İçerik veya yer sağlayıcının tüzel kişi olması halinde, işbu ceza süreleri yayın sorumlusu hakkında uygulanır.