Ceza Hukuku

Fuhuş Suçu ve Cezası Nedir?

Fuhuş Suçu ve Cezası Nedir?

1) Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Suçu

Türk Ceza Kanunun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmiş olan bu suç türü, toplumun ahlak anlayışına aykırı hareketler içerdiği için cezalandırılma gereği duyulmuştur. Tanımsal olarak bir kişi ile para karşılığı cinsel ilişkiye girmek fuhuş suçunu oluşturmaktadır. Hukuk sistemi olarak fuhuş suçu cezalandırılmamakla birlikte fuhuşa teşvik etmek ve fuhuşa aracılık yapmak suç olarak düzenlenmiş ve cezalandırılmıştır. Türk Ceza Kanunun 227. Maddesinde düzenlenmiş olan bu suç türünde mağdurun cinsiyeti önem arz etmemektedir.

2) Fuhuş Suçunun Mağduru

Türk Ceza Kanunu’nun 227. maddesi uyarınca fuhuş suçunun mağduru esas olarak fuhuş yaptırılan kişilerdir. Bu kişiler hakkında kanun koyucu psikolojik tedavinin uygulanabileceğini öngörmüştür. Ayrıca kanun koyucu mağdur konusunda ikili ayrım yapmıştır. Bu ayrımın konusu mağdurun yaşıdır. Kanun koyu, cinsiyet fark etmeksizin, çocukların fuhuş amacıyla kullanılmasını yetişkinlerden ayrı olarak düzenlemiştir.

3) Fuhuş Suçunun Yargılanması ve Cezası

Fuhuş suçunun yargılanması bakımından görevli mahkeme asliye ceza mahkemeleridir. Fuhuş suçunun cezası ise TCK 227’de düzenlenmiştir. 227’ye göre yetişkinlerin fuhuşa teşviki 2 yıl ila 4 yıl arasında hapis cezası ve üçbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmıştır.  Ayrıca kanun koyucu mağdurun yaşına ve failin suç için izlediği yöntemlerden kaynaklı ayrı ayrı cezalar öngörmüştür.

Fuhuş suçunun mağduru çocuk ise; mağdurun rızasına bakılmaksızın 4 yıl ila 10 yıl arasında hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaktadır. Ayrıca çocuğu mağdur olduğu durumlarda suç oluşturan fiil sonuçlanmamış ve hazırlık halinde kalmış olsa dahi tamamlanmış gibi cezalandırılmaktadır.

Fuhuş suçunun işlenmesi amacıyla mağdur üzerinde nüfuzunu kullanan kişiler hakkında verilecek olan ceza yarı oranında arttırılmaktadır.  Ayrıca fuhuş suçunun mağdur üzerinde cebir ve tehdit kullanılarak yahut hile ve mağdurun zor durumda kalmış halinden faydalanılarak işlenmesi halince verilecek ceza yarı oranından iki katına kadar arttırılacaktır.

Fuhuş suçunun örgütlü işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında arttırılmaktadır. Ayrıca fuhuşun tanıtımını yapmak amacıyla yazılı, görsel veya sesli içeren ürünlerin dağıtımını yapan kişiler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve ikiyüz günden ikibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaktadır.

Fuhuşa teşvik ve aracılık etmiş tüzel kişiler güvenlik tedbirlerinin uygulanması öngörülmüştür. Örneğin fuhuşa aracılık eden ve yer sağlayan otel işletmeleri hakkında güvenlik tedbirleri uygulanmaktadır.

4) Fuhuş Suçunun Zincirleme Biçimde İşlenmesi

Türk Ceza Kanunun 43. maddesinde zincirleme suç düzenlemesi bulunmaktadır. Bu kapsamda bir suçun tek kişiye birden fazla kez işlenmesi durumunda cezanın 1/4 ila 3/4 oranlarında arttırılacağı düzenlenmiştir ayrıca tek bir fiille birden fazla kişiye karşı suç işlenmiş olması halinde de bu madde uygulanmaktadır. Fakat Fuhuş Suçu ve Cezası birden fazla kişiye karşı işlenmiş olması halinde bu hüküm uygulanmamaktadır. Mağdurun birden fazla olduğu durumlarda fail mağdur adedince suç işlemiş olarak kabul edilmekte ve bu suçlar için ayrı ayrı cezalandırılmaktadır.

5)Emsal Kararlar

Yargıtay, Ceza Genel Kurulu, E. 2012/1392, K. 2013/274, T. 28.05.2013

Yargıtay, Ceza Genel Kurulu, E. 2013/310, K. 2014/60, T. 11.02.2014