İlaç Hukuku

Hekimin İlaç Uygulaması Nedeniyle Ödediği Tazminat Bakımından İlaç Firmasına Rücu Hakkı Nedir?

hekimin-ilac-uygulamasi-nedeniyle-odedigi-tazminat-bakimindan-ilac-firmasina-rucu-hakki-nedir

Hekimin İlaç Uygulaması Nedeniyle Ödediği Tazminat Bakımından İlaç Firmasına Rücu Hakkı Nedir?

Rücu Hakkı; İlaçlarla ilgili ilacın kendisinden doğan zararlar bakımından esasen ilaç üreticisinin de tazminat davasında muhatap olması gerekmekle beraber dava hekim aleyhine açılmış olup hekimin davayı kaybetmesi durumunda, eğer rücu için haklı sebepleri mevcut ise ödediği tazminat bedelini ilaç firmasından talep edebilecektir. İlaç firmasının bu talebi reddetmesi durumunda ise ilaç firmasına karşı dava açılması gerekir.

Bu konuya ilişkin olarak bir olayda bir hastanın ayağındaki yaralanmayı tedavi etmek için ilaç firması tarafından tanıtımı yapılmış ancak İlaç Dairesi tarafından onaylanmamış bir ilacı kullanan hekim, hasta tarafından açılan dava sonucu tazminata mahkûm edilmiştir. Tazminata mahkûm olan hekim bu nedenle maddi ve manevi olmak üzere birçok problem yaşadığını, intihara eğilimli olduğunu, ailesinin kendisinden uzaklaştığını, boşandığını ve iflas ettiğini, psikolojik tedaviye ihtiyacı olduğunu ileri sürerek ilaç firması aleyhine dava açmış ve davayı lehine sonuçlanmıştır.

Yine bu konuya ilişkin benzer bir başka olayda ise, ilaç firması, hastanın hekime ilaç nedeniyle açtığı tazminat davasını kaybetmesi dolayısıyla ödediği tazminatı ilaç firmasından talep etmesinin mümkün olmadığını iddia etmiş, mahkeme de hekimin uğradığı zararın, tazminat davasının doğal bir sonucu olduğunu ve tazmin edilemeyeceğine karar vermiş olmasına rağmen, yüksek mahkeme tarafından karar bozularak hekim ile ilaç üreticisi arasında özel bir ilişki olması sebebiyle ve ilaç firmasının hekimi hastaların ilaç nedeniyle açabileceği tazminat sorumluluğu davalarından dolayı uğrayabileceği öngörülebilir zararlara karşı da korumakla yükümlü olduğunu açıklamıştır. Dolayısıyla belirtmek gerekir ki ilacın potansiyel zararlarının farkında olmaksızın ilacı yazan hekimin bu nedenle uğrayacağı zararlar karşılanmalıdır.