20 Şubat 2022

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Tapu İptal Ve Tescil Davaları

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Tapu İptal Ve Tescil Davaları Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ya da arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, arsa sahibinin arsasının bir kısmını ya da tamamını müteahhit adındaki yükleniciye devretmesi ve müteahhittin yani yüklenicinin […]
14 Şubat 2022

Taşınmaz Satış Vaadinden Kaynaklanan Tapu İptal Ve Tescil Davaları

Taşınmaz Satış Vaadinden Kaynaklanan Tapu İptal Ve Tescil Davaları Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir? Satış Vaadi Sözleşmesinde taşınmazı satın almayı vadeden, sözleşmede kararlaştırılan bedeli tamamen ödemedikçe taşınmazın devrini talep edemeyecektir. Sözleşmede kararlaştırılan bedel tamamen ödenmişse, ancak buna […]
3 Ocak 2022

İmar Kanununda Öngörülen Para Cezalarından Doğan Davalar

İmar Kanununda Öngörülen Para Cezalarından Doğan Davalar İmar Kanununda Öngörülen Para Cezaları Nelerdir? İmar Kanunu’ nun 42.maddesinin 1. fıkrasında imar mevzuatına aykırlık teşkil eden fiil ve durumların tespit edilmesi halinde, bu tespit tarihinden itibaren 10 iş günü […]
25 Aralık 2021

Tehlike Arz Eden Yapıların Yıktırılmasına İlişkin Yaygın Hukuka Aykırılık Nedenleri

Tehlike Arz Eden Yapıların Yıktırılmasına İlişkin Yaygın Hukuka Aykırılık Nedenleri Tehlike arz eden yapıların idarelerce yıktırılması konusunda ortaya çıkabilecek muhtemel hukuka aykırılık nedenleri şunlardır: İşlemin Yetkisiz Kamu İdaresi Tarafından Uygulanması 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39.maddesi hükmüne göre […]
error: İçerikleri dilerseniz yazdırabilirsiniz. Ancak MDM Hukuk ve Danışmanlık Sitesinde yer alan herhangi bir makaleyi yayımlayamazsınız!