9 Nisan 2023

Taşınmaz Satış Vaadinden Kaynaklanan Tapu İptal Ve Tescil Davaları

Taşınmaz Satış Vaadinden Kaynaklanan Tapu İptal Ve Tescil Davaları Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir? Satış Vaadi Sözleşmesinde taşınmazı satın almayı vadeden, sözleşmede kararlaştırılan bedeli tamamen ödemedikçe taşınmazın devrini talep edemeyecektir. […]
9 Nisan 2023

Tehlike Arz Eden Yapıların Yıktırılmasına İlişkin Yaygın Hukuka Aykırılık Nedenleri

Tehlike Arz Eden Yapıların Yıktırılmasına İlişkin Yaygın Hukuka Aykırılık Nedenleri Tehlike arz eden yapıların yıktırılmasına ilişkin yaygın hukuka aykırılık nedenleri, genellikle aşağıdaki konulara dayanır: İşlemin Yetkisiz Kamu İdaresi Tarafından Uygulanması […]
20 Şubat 2022

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Tapu İptal Ve Tescil Davaları

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Tapu İptal Ve Tescil Davaları Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ya da arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, arsa sahibinin arsasının bir kısmını ya da tamamını müteahhit […]