9 Nisan 2023

Taşınmaz Satış Vaadinden Kaynaklanan Tapu İptal Ve Tescil Davaları

Taşınmaz Satış Vaadinden Kaynaklanan Tapu İptal Ve Tescil Davaları Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir? Satış Vaadi Sözleşmesinde taşınmazı satın almayı vadeden, sözleşmede kararlaştırılan bedeli tamamen ödemedikçe taşınmazın devrini talep edemeyecektir. […]
25 Şubat 2022

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davaları

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davaları Muvazaa Nedir? Muris Muvazaası Nedir? Muvazaa kişilerin gerçek iradelerini gizleyerek, gerçek iradelerinin dışında farklı bir görüntüde hukuki tasarruf yapılmasına denir. Muvazaalarda genellikle […]
20 Şubat 2022

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Tapu İptal Ve Tescil Davaları

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Tapu İptal Ve Tescil Davaları Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ya da arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, arsa sahibinin arsasının bir kısmını ya da tamamını müteahhit […]