Asker Ve Polis Hukuku

Subay ve Astsubay Atamaları İle İlgili Dava Süreci

subay-astsubay-atama

Subay ve Astsubay Atamaları İle İlgili Dava Süreci

 1. Subay Astsubay Atamaları Hangi Kıstaslara Göre Yapılır?

Subay ve astsubay atamaları yapılırken yürütülen milli savunma hizmetinin aksamamasına önem gösterilmektedir. Ayrıca ülkenin bulunduğu ekonomik, sağlık ve iklim gibi durumlarda göz önüne alınır. Ataması yapılacak kişinin mesleki eğitimi, sağlık durumu, zaruri sebepleri ve isteğine bağlı olarak ataması yapılır.

 1. Subay ve Astsubay Atamalarında Baz Alınan İlkeler Nelerdir?

Subay ve astsubay atamalarında Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinin 5. ve 12. Maddelerinde düzenlenen temel ilkeler şu şekildedir:

 • Kadroya Göre Atama: Atamalarda esas olan atama yapılacak yerdir. Atamalarda kişiler değil kadrolar esas alınır.
 • Hizmet İhtiyacına Göre Değişik Garnizonlara Atama: Ataması yapılacak subay ve astsubaylar genel kaide olarak önceki görev yaptıkları birliklerden farklı bir birliğe atanmalıdır. Fakat kadro ihtiyacından kaynaklı bu kural göz ardı edilebilir.
 • Atamada Planlı Değişim: Subayların ve astsubayların atamalarında kişilerin sınıf, branş veya fonksiyon gibi özellikleri göz önüne alınır. Kişilerin gelişimi esas ilkelerdendir.
 • Asgari Sayıda Garnizon Değiştirme: Subay ve astsubaylar asgari ölçüde yer değiştirmelidir. Bu konuda atamalar personelin en az 2 yıl görev yapabileceği şekilde yapılmaktadır.
 • Hizmet Safahatı Puanı: Hizmet safahatı puanı gelişim puanıdır. Kara kuvvetleri ve jandarma kuvvetlerinde bu puana göre atamalar yapılmıştır. Fakat rütbeden kaynaklı veya kilit pozisyonlara atamalarda bu husus göz ardı edilebilmektedir.
 • Personel Destekleme Öncelikleri: Atama yapılacak birliğin komşu ülkeler açından konumu ve iç güvenliğin sağlanması yönünden kuvvet komutanlıklarınca personel öncelikleri belirlenir.
 • Garnizon Hizmet Sürelerinin Tamamlanması: Ataması yapılacak personelin öncelikli olarak garnizondaki görev süresini tamlaması esastır. Yönetmelikte belirtilen haller dışında garnizon değiştirme şeklinde atama yapılamaz.
 • Atamanın Ertelenmemesi: Atama emrinin yayımlanmasından sonra; herhangi bir şekilde bu emir geri alınamaz. Bu emrin geri alınma şekli sadece yargı yoluyla olabilmektedir. Fakat yargı yoluna başvurabilmek için verilen emirde hukuka aykırı bir unsur olması gerekmektedir.
 1. Subay ve Astsubaylar İçin İlk Atama

Subay veya astsubay atamalarında kura usulü uygulanır. Fakat bir kişi askeri eğitim ve öğrenim hayatını başarılı bir şekilde devam ettirmiş ve yönetmelikte belirlenen başarı kıstasına göre %10 luk dilime girebilirse atama yapılacak kadrolardan birini seçebilmektedir. Bu başarı uygulaması, fakülte ve yüksek öğretim kurumlarından mezun olmuş muvazzaf personel için uygulanamaz.

Ayrıca evlilik birliği içerisinde olan iki askeri personel atamadan muaf tutulurlar ve münferit olarak atamaları gerçekleşir. Eşlerden biri atama bekliyor diğeri ise göreve başlamış ise ataması yapılacak olan eş diğer eşin yakınındaki uygun bir kadroya atanır.

 1. Subay ve Astsubay Sağlık Sebebiyle Atamalar

Subay ve astsubayların bakmakla yükümlü olduğu yakın akrabalarının sağlık sorunlarının tedavisi için atama yapılabilir.  Söz konusu atamalar sağlık raporları doğrultusunda tedavisi için gerekli olan hastane ve sağlık kuruluşlarının olduğu garnizona yapılır. Sağlık probleminin devam etmesi durumda, her yıl rapor almak şartıyla, görevlendirme 3 yıl uzatılabilir. Fakat bu süre 6 yılı aşamaz. 6 yıllık sürenin dolmuş olmasına rağmen sağlık sorunu devam ediyorsa, tedavi için uygun görülen başka bir garnizona atama yapılır. Subay ve astsubayların bakmakla yükümlü olduğu kişilerde sürekli olan bir sağlık sorununun bulunması halinde atamalar ilgili kuvvet komutanlıkları tarafından belirlenen garnizonlara yapılır.

 1. Eşleri Devlet Kuruluşlarında Çalışan Subay ve Astsubayların Atamaları

Eşleri herhangi bir devlet kuruluşunda görevli olan subay ve astsubayların ataması eşlerinin memuriyeti göz önüne alınarak yapılır. Eşlerinin görev yaptıkları garnizonda uygun kadrolar varsa atmalar o garnizona yapılır.

 1. Atamalar İle İlgili İptal ve Tazminat Davaları

Yukarıda açıklamış olduğumuz gibi atamaların kesinleşmiş olması durumda herhangi bir askeri personel tarafından iptal edilmesi mümkün değildir. Fakat yapılan atama hukuka aykırılık barındırıyorsa iptal davası açılabilmektedir. Atama sonucunda kişinin maddi ve manevi değerleri zarar görmüş ise tazminat talep edilebilmektedir. Bu tazminat tam yargı davası aracılığıyla talep edilmektedir. Tam yargı davası iptal davasıyla beraber veya daha sonra da açılabilmektedir. Bu konuda askeri hukuka hakim konusunda uzman kişilerden destek almak faydalı olacaktır. Subay ve Astsubay Atamaları Dava Süreci