22 Mayıs 2023

Rücu Davası Nedir? Süreç Nasıl Yürütülmelidir?

Rücu Davası Nedir Rücu davası, bir kişinin ödediği bir miktarın veya bir hizmetin maliyetinin, asıl sorumluluğu olan başka bir kişiye veya kuruluşa geri ödenmesi için açılan hukuki bir davadır. Rücu […]
5 Nisan 2023

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Nedeniyle Tazminat Davası

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Nedeniyle Tazminat Davası İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle tazminat davası, işçinin işyerinde veya işle ilgili olarak uğradığı kaza ya da meslek hastalığı sonucu yaşadığı […]
28 Şubat 2022

Bağ-Kur’dan Kaynaklanan Rücu Davası

Bağ-Kur’dan Kaynaklanan Rücu Davası   Rücu Nedir? Rücu Hakkı Nedir? Rücu kelime kökeni itibariyle Arapçadan gelmekle birlikte “geri dönmek” anlamına gelmektedir. Rücu hakkı ise bir ödemeden faydalanan kişiden ya da […]
15 Ocak 2022

Kıdem, İhbar ve Fazla Çalışma Tazminatı Davası ve Hesaplanması

Kıdem, İhbar ve Fazla Çalışma Tazminatı Davası ve Hesaplanması Kıdem Tazminatı Nedir? 4867 sayılı iş kanunda düzenlenmiş olan kıdem tazminatı çalışan kişiler için maddi olarak güvence sağlamaktadır. İşverenler açısından ise […]