Mdm Dark Logo
28 Şubat 2022

Bağ-Kur’dan Kaynaklanan Rücu Davası

Bağ-Kur’dan Kaynaklanan Rücu Davası   Rücu Nedir? Rücu Hakkı Nedir? Rücu kelime kökeni itibariyle Arapçadan gelmekle birlikte “geri dönmek” anlamına gelmektedir. Rücu hakkı ise bir ödemeden faydalanan kişiden ya da ödemeye sebep olan kişiden ödemeyi yapan ikincil […]
15 Ocak 2022

Kıdem, İhbar ve Fazla Çalışma Tazminatı Davası ve Hesaplanması

Kıdem, İhbar ve Fazla Çalışma Tazminatı Davası ve Hesaplanması Kıdem Tazminatı Nedir? 4867 sayılı iş kanunda düzenlenmiş olan kıdem tazminatı çalışan kişiler için maddi olarak güvence sağlamaktadır. İşverenler açısından ise haksız olarak işçilerin işten çıkarılması zorlaştırılmıştır. Kıdem […]
18 Aralık 2021

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Nedeniyle Tazminat Davası

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Nedeniyle Tazminat Davası İş Kazası Nedir? İş kazası kasıt olmaksızın işin görülmesi sırasında ortaya çıkan ve kişiler açısından zarara sebep olan olaylardır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. […]
error: İçerikleri dilerseniz yazdırabilirsiniz. Ancak MDM Hukuk ve Danışmanlık Sitesinde yer alan herhangi bir makaleyi yayımlayamazsınız!