Ticaret Hukuku

Anonim Şirketlerde ve Yapı Kooperatiflerinde Avukat Bulundurma Zorunlu Mudur?

anonim-sirketlerde-ve-yapi-kooperatiflerinde-avukat-bulundurma-zorunlu-mudur

1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 35.maddesinin 3. fıkrasında anonim şirketlerin ve kooperatiflerin avukat bulundurma zorunluluğu düzenlenmiştir.

Bu madde hükmüne göre; Türk Ticaret Kanununun 332. maddesinde öngörülen esas sermaye tutarının 5 katı veya daha fazla sermayesi olan anonim şirketler ile üye sayısı 100 veya daha fazla olan yapı kooperatiflerinin avukat bulundurması zorunludur. Bu maddeyi incelediğimizde Türk Ticaret Kanunu madde 332’de öngörülen esas sermaye miktarı 50.000 TL’dir. Dolayısıyla bunun 5 katı tutarındaki yani 250.000 TL tutarında veya daha fazla miktarda esas sermayesi olan anonim şirketler ile 100 veya daha fazla üyesi olan yapı kooperatiflerinin avukat bulundurma zorunluluğu mevcuttur.

Belirtmek gerekir ki yukarıda izah edilen bu sorumluluk anonim şirket ve yapı kooperatifleri açısından geçerlidir. Dolayısıyla limited şirket ve adi şirketlerin esas sermaye miktarı 250.000 TL’yi geçse bile avukat bulundurma gibi bir zorunluluğu söz konusu olmayacaktır.

Avukat Bulundurmamanın Cezası Nedir?

1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 35. maddesine göre avukat istihdam etme zorunluluğu olan anonim şirketlerin ve yapı kooperatiflerinin bu zorunluluğa rağmen avukat bulundurmaması durumunda ilgili maddeye göre Cumhuriyet Savcısı tarafından avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgari ücretin 2 katı kadar brüt ücret tutarı kadar idari para cezası verilecektir.

Bu hükme göre Avukatlık Kanununun ilgili maddelerine göre avukat bulundurma zorunluluğu olan anonim şirketlerin ve yapı kooperatiflerinin avukat istihdam etmemesi durumunda her ay için ödeyecekleri idari para cezası:

2021 yılı için brüt asgari ücret: 3.577,00 TL

3.577,00 TLx2 = 7.154,00 TL avukat bulundurmadıkları her ay için idari para cezası ödeyeceklerdir.

Anonim şirketlerde ve yapı kooperatiflerinde zorunlu bulunan avukatların ücretleri ise 2021 yılı için:

  • Anonim Şirketler: 3.405,00 TL
  • Yapı Kooperatifleri: 2.270,00 TL olarak belirtilmiştir.

Sonuç olarak belirtmek gerekir ki Avukatlık Kanununun 35. maddesinin 3. fıkrası hükmüne göre sermayesi 250.000,00 TL ve daha fazla olan anonim şirketler ile üye sayısı 100 veya daha fazla olan yapı kooperatiflerinin sigortalı ya da sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu vardır. Eğer bu zorunluluğa uyulmaz ise 2021 yılı için Cumhuriyet Savcısı tarafından bu zorunluluğa uyulmadığı her ay için bu şirketlere 7.154,00 TL idari para cezası verilecektir.