Havacılık Hukuku

Havayolu Taşımacılığında Üçüncü Kişilerin Tazminat Talepleri Nelerdir?

havayolu-tasimaciliginda-ucuncu-kisilerin-tazminat-talepleri-nelerdir-2

Havayolu Taşımacılığında Üçüncü Kişilerin Tazminat Talepleri Nelerdir?

A) Manevi Tazminat Talepleri Nelerdir?

1) Ölenin Yakınlarının Talebi

Yolcunun kendisi veya ölümü halinde mirasçılarınca yapılan maddi/manevi tazminat istemleri dışında Türk hukukunda yasalarca hak kazanılmış olan yakınlar ve destekten yoksun kalmış olanların da tazminat haklarının bulunduğunu incelememiz gerekmektedir.

Türk hukukuna göre bireyin ağır bir şekilde bedensel zarara uğraması ya da ölmesi durumunda yansıma yoluyla manevi zarara uğrayan ölenin yakınlarına manevi tazminat isteminde bulunma hakkı verilmiştir. Fakat şu konunun üzerinde durulmalıdır ki; ölen kişinin her yakını o kişinin mirasçısı, her mirasçısı da o kişinin yakını olmayabilir. Bu konuda Yargıtay’ın görüşüne göre ölen kişinin nişanlısı, çok yakın arkadaşı veya uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi “yakın” olarak tanımlanabilecekken, ölen kişinin kavga etmiş olduğu kızı yakını olarak tanımlanmayabilir.

Herhangi bir ölüm veya ağır bedensel zarar gibi durumlarda bu hak, haksız fiil hükümlerinin kıyasen uygulanması ile sözleşmenin nispiliği ile haksız fiil hükümlerinin kıyas yolu ile uygulanması ilkelerine ters düşmeyecek biçimde uygulanmalıdır.

2) Ağır Bedensel Zarar Halinde Yakınların Manevi Tazminat Hakkı

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Türk hukuku açısından zarar gören bireyin yakınlarına manevi tazminat isteminde bulunabilme hakkı verilmiştir. Fakat bu hakkın kullanılabilmesi için meydana gelen her bedensel zarar açısından değil, sadece bedensel zararın “ağır” olması hallerinde uygulanabileceğini belirtmiştir. Zarara uğrayan kişinin zararının ağır olup olmadığının takdiri ise hâkim tarafından belirlenecektir.

B) Maddi Tazminat Talepleri Nelerdir?

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Ölen bireyin desteğinden yoksun kalan şahısların ölüm sebebiyle yaşadıkları kayıpların tazmini amacıyla ölüm sonrası da devam edeceği anlaşılan, yardım gören kişinin geçimine bir miktar da olsa katkıda bulunan, hükmün koruma içeriğine giren ve malvarlığı zararı diye beliren fiili veya gelecekteki desteklerin (anne-baba için küçük çocuklar gibi) direkt olarak talep edebilmesi problemli bir durumdur.

Tazminat davalarında kural olarak sadece doğrudan doğruya zarara uğramış olan kişilerin dava açma hakkı olduğu, yansıma zararda hukuka aykırılık ilişkisi bulunmadığı durumlarda tazminat davası açılış hakkının olmadığı kabul edilmektedir. Fakat hem Türk Borçlar Kanununun 56.maddesi uyarınca yakınlara hem de 53. Maddesi uyarınca ölen kişinin desteğinden mahrum kalan bireylere yansıma zararlarını tazmin konusunda istisnai bir şekilde bu hakkın yasal olarak tanındığı hatırlatılmalıdır.