Mdm Dark Logo
Muris-Muvazaası-Nedeniyle-Tapu-İptal-ve-Tescil-Davaları

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davaları

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davaları Muvazaa Nedir? Muris Muvazaası Nedir? Muvazaa kişilerin gerçek iradelerini gizleyerek, gerçek iradelerinin dışında farklı bir görüntüde hukuki tasarruf yapılmasına denir. Muvazaalarda genellikle görünürde ve taraflar arasında gizli olmak üzere

Devamını Oku »
Mirasta-Tenkis-Davaları-ve-Saklı-Pay

Mirasta Tenkis Davaları ve Saklı Pay

Mirasta Tenkis Davaları ve Saklı Pay   Miras Paylaşımı Nasıl Olur? Saklı Pay Nedir? Kişiler ölmeden önce kişiler mal varlıklarında istedikleri gibi tasarruflarda bulunabilirler. Ancak ölüme bağlı tasarruflarında sınırsız tasarruf yetkisine sahip değillerdir. Tasarruf yetkisinin bu sınırlarını

Devamını Oku »
Mirasın-Reddi-(Reddi-Miras)-Davası

Mirasın Reddi (Reddi Miras) Davası

Mirasın Reddi (Reddi Miras) Davası Murisin ölümü üzerine mirasçılara, miras bırakanın tüm malvarlığı yani aktifleri ve pasifleri, alacakları ve borçları miras hukukundaki “külli halefiyet” ilkesi gereği bir bütün olarak ve kendiliğinden yasal ve atanmış mirasçılara geçer. Mirasçılar

Devamını Oku »
Bu Kategorideki Tüm Makaleleri Görüntülediniz.

Avukatlarımız

Danışmanlarımız

Miras Hukuku

Miras hukuku İnsanın sahip olduğu ve miras yoluyla geçen malvarlığı değerlerinin (hakların borçların) ölümünden sonraki akıbetine, hak sahiplerini, paylaşma ve sorumluluklarını düzenleyen hukuk alanıdır. Bu hukuk alanı sırf malvarlığı hukuklarından olup, ölüme bağlı sonuçlarını doğurur. Ve borçlar ve eşya hukuku gibi sağlar arası malvarlığı hukuku değildir. Ancak MH sağlar arasındaki malvarlığını uyuşmazlıklarını bir hukuki işleme değil, ölüm olayına bağlı konu edinir.

Miras Hukuku Niteliği ve İşlevi

  • Ferdi mülkiyet hakkını tamamlayıcı niteliği ile özel hukukun bir parçasıdır.
  • Mirası bırakanın, sağ kalanların, mirası bırakanın alacaklılarının, devletin diğer ilgililerin menfaatini düzenler.
  • Vasiyetname yapma imkanı, yasal ve saklı paylı mirasçılık, mirasçıların müteselsil sorumluluğu, devletin son mirasçılığı ile vergi alma imkanı anılan menfaatlerin gerçekleşmesine yarar.

Miras, geniş anlamada kişinin ölümü ile uygulama alanı bulan ve özel hukuk ilişkilerini içine alan kurallar bütünüdür. Dar anlamda ise murisin mirasçılarına geçebilen tüm malvarlığı değerlerini ve kişisel haklarını ifade eder.