vasiyetname-nedir-vasiyetname-nasil-hazirlanir

Vasiyetname Nedir? Vasiyetname Nasıl Hazırlanır?

Vasiyetname Nedir? Vasiyetname Nasıl Hazırlanır? 1. Vasiyetname Nedir Nasıl Hazırlanır Vasiyetname Varsa Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?   Vasiyetname Nedir Nasıl Hazırlanır Vasiyetname bir kimsenin ölümden sonra karşılanmasını istediği beklentileri, istekleri, umutlarının gerçekleşmesi arzusu üzerine gerçekleştirdiği şekli anlamda bir ölüme bağlı tasarruf olarak miras hukukunda yer almaktadır. Kişi ölüme bağlı tasarruf yapmakta sınırsız yetkiye sahip değildir.…

mirastan-yoksunluk-nedir

Mirastan Yoksunluk Nedir?

Mirastan Yoksunluk Nedir? Mirastan yoksunluk hali cezai olarak mirasçılıktan çıkarılma ile söz konusu olur. Saklı pay bir aileye aidiyete, aile bağlarının en yakın olduğu görüşüne dayanır. Oysa saklı paylı mirasçı miras bırakana ve yakınlarına karşı ağır bir suç işlerse veya aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerini ağır şekilde ihlal ederse mirastan yoksun kalır. Mirastan çıkarılan mirasçının saklı…

ankara-miras-hukuku-avukati

Ankara Miras Hukuku Avukatı

Ankara Miras Hukuku Avukatı Nedir? Ankara Miras Hukuku Avukatı; Miras Hukuku, bir gerçek kişinin ölümü veya ölümüne denk tutulan bir durumun varlığı halinde (gaiplik kararının alınması, ölüm karinesinin varlığı gibi), kişinin sağlığında sahip olduğu miras olarak bırakılmaya elverişli malvarlığı değerlerinin (mutlak hak ve özel hukuk kişilerinden kaynaklanan hak ve yükümlülükler) ve zilyetliğin(MK. 599/2) akıbetinin ne…

miras-paylasimi-davasi-nedir

Miras Paylaşımı Davası Nedir

Miras Paylaşımı Davası; Paylaşmanın anlamı teredeki malların bölünerek kesin bir şekilde mirasçılara isabet eden hisselerin ayrılıp mirasçıların kendi kişisel malvarlıklarına geçmesi işlemidir. Mirasın paylaşımı sırasıyla: Mirasçılar Miras bırakan Üçüncü kişiler (vasiyeti tenfiz memuru) Hâkim bu dört farklı kişi ve kişi grubu tarafından yapılabilir. Kanundaki bu sıralama öncelik sırasıdır. İlk sırada mirasçıların mirası kendi aralarında paylaşımı…

miras-ortakligi-nedir

Miras Ortaklığı Nedir

Miras Ortaklığı; TMK 640-644. maddeleri arasında paylaşma yapılmadan önce miras ortaklığı, TMK 646-668. maddeleri arasında paylaşımın nasıl yapılacağına ilişkin düzenlemeler, TMK 669-675. maddeleri arasında paylaşma sonrası denkleştirme durumu düzenlenmiş, TMK 676-682. maddeleri arasında ise paylaşımın sonuçları düzenlenmiştir. Miras mallarının paylaşılması bu düzenlemeler ile hüküm altına alınmıştır. Murisin ölümüyle birlikte birden fazla yasal veya atanmış mirasçısı…

muris-muvazaasi-nedir

Muris Muvazaası Nedir?

Murisin kendi iradesiyle mirasçılardan mal kaçırmak amacıyla yaptığı tasarruf işlemleridir. Muris bu şekilde davranarak ölümünde terekeye dâhil olacak taşınmazın ölümünden önce başkalarına devrini sağlar. Genelde mirasçılardan birine bir taşınmaz bağışlayarak resmi olarak satış sözleşmesi veya ölünceye dek bakma sözleşmesi olarak gösterilmesi durumuyla sıkça karşılaşılmaktadır. Murisin bu muvazaalı işlemleri genel olarak nispi muvazaa türünü oluşturmaktadır. Murisin…