Ceza Hukuku

Sigara, Tütün Mamulleri ve Alkol Kaçakçılığı ve Cezası

tutun-tutun-mamulleri-ve-alkol-kacakciligi-ve-cezasi

Tütün – Sigara Mamulleri ve Alkol Kaçakçılığı Cezası

Tütün ve alkol kaçakçılığı cezası ve avukatı günümüzde en çok merak edilen konuların başında yer alır. Türkiye’de alkol ve tütün kaçakçılığı ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda son 10 yılda büyük bir artış meydana geldi. Türk ceza kanununa göre belirlenen ilgili kanun ve konu ile ilgili olarak detaylı bilgiyi makalemizde bulabilir veya bize ulaşabilirsiniz.

Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı Nedir?

Dünya tarihinde yüzyılları aşkın bir geçmişe sahip olan ve Türkiye ekonomisi açısından büyük önem taşıyan tütün; istihdam, ihracat ve vergi gelirleri açısından geniş kitleleri ilgilendiren ve yüksek ekonomik faaliyetlere konu olan bir sanayi bitkisidir.

Tıbbi, toplumsal ve kamusal zararları nedeniyle tütün ürünlerine özel önem atfedilmiş bu sebeple piyasanın düzenlenmesi ile etkin denetim ve kontrolüne yönelik olarak özel yasalar çıkarılmış ve kurumlar oluşturulmuştur. Özel düzenlemelere tâbi diğer ürünlerde olduğu gibi, tütün ürünleri de kaçakçılık faaliyetlerine oldukça fazla konu olmaktadır. Tütün ve tütün mamulleri sahteciliği ve kaçakçılığı son zamanlarda artan bir boyutta karşımıza çıkmaktadır.

Sigara kullanma yaşının onüçlü yaşlara düştüğü ülkemizde bu ürünlerin büyük bir pazara sahip olması ve bu ürünlere uygulanan yüksek vergi oranları, kaçakçılığının artış eğilimine girmesine neden olmaktadır. Ülke ekonomisini ve kamu sağlığını tehdit eden bahse konu kaçakçılık türleri, bazen uyuşturucu kaçakçılığı kadar cazibeli ve büyük kazançlara konu olur hale gelmiştir. Bu ürünlerin piyasaya kaçak ve sahte olarak sürülmesi suretiyle halk sağlığı ciddi şekilde tehdit edilmekte ve kamu gelirleri önemli ölçüde kayba uğramaktadır.

Sigara Alkol Tütün Mamulleri Kaçakçılığı İle Karşılaşılan Yöntemler Nelerdir?

Sınırların sarp, dağlık ve kontrolü güç bölgelerinden yurda yük hayvanları ile getirilen kaçak sigaralar vardır. Alkol Kaçakçılığı arazide ya da köylerde depolanmakta buralardan küçük parçalara bölünerek araçlarla yurt içine dağıtılarak satılmaktadır. Açık denizde büyük gemilerden küçük teknelere aktarılan kaçak sigaralar kontrolün güç olduğu bölgelerden kıyıya çıkarılarak iç bölgelere dağıtılmakta ve satılmaktadır.

Free shoplar ve yolcu muafiyeti suiistimal edilmektedir. Yurt içi dağıtımlarda özel araçlar, yolcu otobüsleri, kargo araçları ile yurt içinde değişik gıda maddelerinin içerisinde sınır illerimizden batı illerimize sevk edilmektedir.

Sahte/Kaçak İçki Üretimi

Sahte/kaçak alkollü içki üretimi, herhangi bir uzmanlık, teferruatlı, bulması zor olan donanım gerektirmediğinden ve alkollere uygulanan yüksek vergi oranlarından dolayı artış göstermiştir. Fermantasyon (Mayalama) ile şarap veya bira üretilmekte olup, alkol oranı düşüktür. Bir düdüklü tencere, bir kova, beş metre kadar bakır boru ile damıtma işlemi yapılarak etil alkol üretilip bunun sonucunda ise rakı ve viski vb. alkollü içkiler üretilebilmektedir. Fermantasyon ile belli bir alkol oranına kadar çıkabilen içkiler, distilasyon (damıtma) işlemi ile yoğunlaştırılır ve % 97 oranında etil alkol elde edilir. Etil alkole belirli oranlarda su ve istenilen aroma eklenerek rakı, viski vb. içkiye dönüştürülür. Ancak sahte alkol içmenin ardından geçici veya kalıcı körlükle sıkça karşılaşılmaktadır.

Alkollü içki imal edenler etil alkolü damıtarak elde etmenin yanı sıra piyasada rahatlıkla bulanan etil alkolü satın almak suretiyle de elde edebilmektedirler. Damıtma yöntemiyle alkollü içki (rakı, viski vb.) imal etmek suçtur.

Tütün ve Alkol Kaçakçılığı ile Mücadele Kapsamında Bandrollü Ürün İzleme Sistemi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (BÜİS) kurulmuş ve yurt çapında Alkol Kaçakçılığı 24 Temmuz 2007 tarihinde uygulamaya geçilmiştir. BÜİS; sigara ve alkollü içkilere ait ürün bilgilerinin, bildirim ve beyannameler doğrultusunda merkezi bir bilgi sistemine kaydedildiği ve bu amaçla geliştirilen mobil saha denetim cihazları ile kaçak olup olmadığının kontrol edilebildiği bir takip sistemidir.

Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin amacı; bandroller ve kodlar aracılığı ile kayıtlı ürünleri belirlemek, kaçak ürünleri tespit etmek, sektördeki, vergi kayıplarını önlemek,  kurumlar arasındaki koordinasyonu geliştirerek kaçakçılığı engellemektir. Bu kapsamda 5607 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin 16, 17, 18 ve 20’nci fıkrasındaki suçlarla karşılaşıldığında, ihbar ve şikâyet sonucu Cumhuriyet savcısının bilgisi dâhilinde müdahale edilen olaylarda, Mülki makamlar tarafından, planlanıp icra edilmesi istenecek denetim faaliyetlerinde kullanılmak üzere BÜİS sistemi mobil cihazlar ile kullanılmaktadır. Ancak 4733 Sayılı kanun tütün, tütün mamulleri ve alkollü içki satıcılarının münferit ve rutin denetimi konusunda kolluk kuvvetlerine açık bir yetki vermemektedir. Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına Ve Sunumuna İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre; mahalli mülki makamların, satıcıların denetimi konusunda açıkça yetkili oldukları, ancak bu denetimin nasıl ve hangi kuruluş aracılığıyla yapılacağı hususlarının düzenlenmediği görülmektedir.

Kolluk tarafından denetim yapılıp yapılmayacağı hususunda açık bir düzenleme bulunmadığından münferit denetim faaliyeti icra etmesi de mümkün değildir.

Ülkemizde Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Hakkındaki Mevzuatlar

Piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerinin sağlanmasına ve geliştirilmesine yönelik düzenleme, yönlendirme, gözetim ve denetim işlemleri Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı’nın görevidir. Yurda kaçak olarak sokulan sigara ve alkollü içkiler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 4733 sayılı Tütün Ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Alkol Kaçakçılığı Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda yasal işlem yapılması gerekmektedir.

  • 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Çerçevesinde Düzenleme

Ülkemizde tütün, tütün mamulleri ve alkollü içki üretmek ve satmak isteyenler, 4733 sayılı kanun uyarınca Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığından üretim, satış veya uygunluk belgesi almak zorundadırlar. Kanunun 8’inci maddesinde, Tütün ve tütün ürünlerinin, belirlenen yasal üretim ve satış prosedürlerine uyulmaması konuları idari yaptırım öngörüp asayiş suçları olarak düzenlenmiştir. Buna göre ticari amaç olmaksızın, kendi ürettiği ürünleri kullanarak şahsi tüketimi için elli kilogramı aşmayan sarmalık kıyılmış tütün elde eden veya üç yüz elli litreyi aşmayan fermente alkollü içki (Şarap-Bira) imal edenler haricinde, Tarım ve Orman Bakanlığından tesis kurma ve faaliyet izni almadan; tütün işleyenler veya tütün mamulleri, etil alkol, metanol ya da alkollü içki üretmek üzere fabrika, tesis veya imalathane kuran ve işletenler bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu adli yaptırımların yanında 4733 sayılı kanunda idari yaptırımlar da öngörülmüştür.

Kanunun 8.maddesinde satış ve faaliyet raporlarını kuruma vermeme, satın aldıkları ürünleri kuruma tescil ettirmeme, değişik ambalajla piyasaya arz etme, izin almadan dökme alkollü içkileri piyasaya arz etme, sevkiyatını yapma veya farklı yerde depolama, işyeri dışında satış yapmak veya açıkta içki satma vb. gibi durumlarda idari yaptırım uygulanacağı öngörülmüştür. Eyleme konu makineler hakkında müsadere kararı verilmemiş ise de ayrıca müsadere edilmesine karar verilir.

  • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanun Çerçevesinde Düzenleme

Kanunun 3.maddesinin 16, 17, 18 ve 20. fıkralarında tütün, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin cezai yaptırımları  Alkol Kaçakçılığı  açıklanmıştır.

Kanunun 3. maddesisinin 17. fıkrasında makaron, sigara yaprak kâğıdı, alkol bandrolü, etiket, hologram, pul, damga gibi işretleri ilgili mevzuatta belirtildiği şekilde alınmasına karşın belirlenen ürünlerde kullanılmayarak, bedelsiz ya da bedeli karşılığında yayılması durumunda ya da bunları kullanma hakkı olmayanların sahte belge vb. yollarla yetkilileri aldatarak bunları temin edenler üç yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Kanunun 3. maddesinin 20. fıkrasında ise makaron, yaprak sigara kâğıdı, alkollü içkilerin ambalajlarına uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretlerin taklitlerini imal eden veya ülkeye sokanlar ile bunları bilerek bulunduran, satan ya da kullananlara üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ve yirmi bin güne kadar adli para cezası verilir.

  • ÖTV (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği

 Kaçakçılıkla etkin mücadele için Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ilgi “27 Numaralı Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği” 28 Kasım 2013 tarihinde 28835 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Özel etiketi veya işareti olmayan ÖTV’ye tâbi alkollü içki ve sigaralardan 250 paket sigara ve 50 litreyi geçen alkollü içkileri bulunduranlar ile ithal veya imal edenlerden herhangi biri adına malların tespit tarihindeki emsal bedeli veya miktarı üzerinden res’en ÖTV tarh edileceği, Bu tarhiyata ayrıca vergi ziyaı cezası uygulanacağı, ÖTV ile vergi zıyaı uygulanabilmesi için yakalama ve el koyma işlemini gerçekleştiren kolluk birimleri tarafından düzenlenecek tutanaklarda el konulan malzemenin, miktarı, marka bilgileri ile bulunması halinde ayırt edici ibarelerine ilişkin bilgilerin bulunması gerekmektedir.

Sigara ve Alkol Kaçakçılığı Suçu ve Cezası Avukatı

MDM Hukuk ve danışmanlık bürosu olarak sigara – tütün ve alkol kaçakçılığı suçu cezası ile ilgili bilgilendirmeleri bir araya topladık. Buna rağmen ek bilgi almak ve avukatınız ile görüşmek için bizi arayabilirsiniz.

El Konulan Tütün, Alkollerin Muhafazası ve İmha Edilmesi

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun 11/5.maddesi gereğince el konulan ve ambalajlarına uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga vb. işaret bulunmayan tütün mamulleri, alkollü içkilerden el koyan idarelerce numune alınır, numune dışındaki kısım tutanağa bağlanarak imha edilir. İmha tutanağı ile numune en yakın gümrük idaresine teslim edilir. Ayrıca 6455 sayılı kanunla getirilen değişiklikle eklenen geçici 6.madde uyarınca maddenin yayımı tarihinden önce gümrük idaresine teslim edilmemiş ve ambalajlarına uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan tütün mamulleri ve alkollü içkiler 11/5.madde uyarınca derhal imha edilir.

5607 sayılı Kanun uyarınca el konulan tütün mamullerinin ve alkollü içkilerin imha komisyonu, el koyan idare amirinin görevlendireceği başkan ve en az iki üyeden oluşur. İmhayı gerçekleştirecek idarece, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taşra teşkilatından ve ilgili belediyeden birer kişinin imha veya bertaraf işlemi sırasında hazır bulunması için bildirimde bulunulur. Bunlardan katılım olmaması halinde imha komisyonunca, imha veya bertaraf işlemi gerçekleştirilir.