Anayasa Hukuku, bir ülkenin anayasasını inceleyen ve anayasa düzenlemeleriyle ilgili hukuki konuları ele alan bir hukuk dalıdır. Anayasa, bir devletin temel yasasıdır ve devletin yapısını, yetkilerini, hükümetin işleyişini, bireylerin haklarını ve devlet organlarının görevlerini düzenler. Anayasa Hukuku, bu temel yasayı analiz eder, yorumlar ve uygulama süreçlerini inceler.

Anayasa Hukuku’nun inclediği başlıca konular şunlardır:

  1. Anayasa Yapısı ve İçeriği: Anayasa Hukuku, bir ülkenin anayasasının yapısal ve içeriksel unsurlarını inceler. Anayasa metninde yer alan prensipler, temel hak ve özgürlükler, devlet organlarının işleyişi, devletin temel değerleri ve hukuki normlar bu kapsamda değerlendirilir.
  2. Anayasa İhlalleri ve Koruma: Anayasa Hukuku, anayasanın ihlal edilmesi durumlarını tespit eder ve bu ihlallerin nasıl düzeltilmesi gerektiğini analiz eder. Anayasa mahkemeleri ve anayasa koruma mekanizmaları aracılığıyla anayasanın korunması ve ihlallerin giderilmesi sağlanır.
  3. Devlet Organlarının Görev ve Yetkileri: Anayasa Hukuku, devlet organlarının görev ve yetkilerini belirler. Yürütme, yasama ve yargı organlarının yetkilerinin sınırları, aralarındaki ilişkiler ve denge unsurları bu kapsamda incelenir.
  4. Temel Hak ve Özgürlükler: Anayasa Hukuku, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini analiz eder. Anayasanın güvence altına aldığı hakların korunması, sınırları ve ihlallerin giderilmesi bu alanda önemli bir konudur.

 

28 Mart 2023

Sınır Dışı Etme / Deport Kararının İptali ve Kodun Kaldırılması Davası

Sınır Dışı Etme / Deport Kararının İptali ve Kodun Kaldırılması Davası Deport kararının iptali, bir kişinin bir ülkeden çıkarılması kararının hukuki olarak geçersiz sayılması anlamına gelir. Bu karar, genellikle yasadışı […]
11 Mart 2022

Yabancı Doktor, Diş Hekimi, Hemşire, Sağlıkçıların Çalışma İzni Ve Şartları

Yabancı Doktor, Diş Hekimi, Hemşire, Sağlıkçıların Çalışma İzni Ve Şartları Yabancı sağlık meslek mensuplarının özellikle yabancı doktorların Türkiye’de çalışabilmeleri için farklı düzenlemeler, şartlar mevcuttur. Her şeyden önce yabancı uyruklu olup […]
9 Mart 2022

Sınır Dışı Etme (De Port) Kararı Nedir?

Sınır Dışı Etme (De Port) Kararı Nedir? Anayasamızın 23. maddesi; “Herkes, yerleşme ve seyahat özgürlüğüne sahiptir.”  diyerek herkesin yani Türk vatandaşları ve yabancıların seyahat edebileceği ve yerleşebileceğini hüküm altına almıştır. […]
7 Aralık 2021

Yabancıların Çalışma İzni Alması

Yabancıların Çalışma İzni Alması Türkiye’de çalışmak isteyen yabancıların öncelikle çalışma izni alması gerekmektedir. Çalışma izni alınabilmesi için Türkiye’de ya da yurtdışından başvuru yapmak gerekmektedir. Çalışma İzni İçin Başvuru Yapılması Çalışma […]