İhalenin Feshi Davası Nedir?

İhalenin Feshi Davası Nedir?

İhalenin Feshi Davası Nedir? Cebri icra hukukunun ana ilkelerinden biri, borçlunun borcunu rızası ile ödemediği hallerde; alacaklının alacağını, borçlunun mallarının paraya çevirip para şeklinde almasıdır. Borçlunun borcunu zamanında ödememesi durumunda, alacaklı borçlu aleyhine icra takibi başlatır ve mallarına haciz koyar. Alacaklı, alacağını bu malların açık artırma yoluyla satılmasından elde eder. Bu satış icra daireleri tarafından…

Bireysel-Emeklilik-Sistemi-Birikimleri-Kısmen-Haczedilebilir

Bireysel Emeklilik Sistemi Birikimleri Kısmen Haczedilebilir

Bireysel Emeklilik Sistemi Birikimleri Kısmen Haczedilebilir Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Nedir? Bireysel Emeklilik Sistemi emeklilik döneminde birikim yapmak amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir. Bu sisteme yatırılan katkı payları uzman portföy yöneticileri aracılığıyla yönetilen emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir. Yeni dönemde devlet katkısıyla sistemin faydaları arttırılmış durumdadır. Devlet katkısı ile yatırılan her katkı payının %25’ini devlet kişinin hesabına…

İcra-İflas-Kanunu’nda-Sıra-Cetveli

İcra İflas Kanunu’nda Sıra Cetveli

İcra İflas Kanunu’nda Sıra Cetveli İcra İflas Kanunu’nda Sıra Cetveli İcra takibinde haczedilen mallar satıldıktan sonra hacze iştirak eden alacaklılara dağıtılmak üzere satışı yapan icra müdürlüğünce alacaklılara paylaştırılır. Bu paylaşım belli bir sıraya tabi olarak paylaştırılmalıdır. Çünkü haczedilen mallar satıldıktan sonra tüm alacaklıların alacağını karşılamaya yetmeyebilir. İcra İflas Kanunu’muzun 140. Maddesi “Satış tutarı bütün alacaklıların…

ankara-en-iyi-icra-avukati

Ankara En İyi İcra Avukatı

Ankara en iyi icra avukatı, Mahkemelerde görülen kimi davalarda kurulan hükümle bir taraf lehine alacak doğarken bir tarafa borç yüklenilmektedir. Bu mahkeme kararlarında üstüne borç yüklenen taraf mahkeme hükmünde gösterilen borcunu ödemekten kaçınabilmektedir. Yine tarafların hukuki ilişkiler sırasında çek, bono düzenleyip borç altına girdiği fakat bu borcunu ödemekten kaçındıkları görülmektedir. Ayrıca keşide edilen çek karşılıksız…

genel-haciz-talebi-nedir

Genel Haciz Talebi Nedir?

Genel Haciz Talebi; İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenen genel haciz yolu ile takip, para ve teminat alacakları için başvurulan bir takip yoludur. Alacaklının bu takibi başlatabilmesi için elinde herhangi bir belgeye gerek yoktur. Bu bakımdan genel haciz yoluyla takip en çok tercih edilen takip yoludur. İcra takibinin kesinleşip kesinleşmemesi her takip yolu bakımından farklılık göstermekle…