28 Şubat 2023

İcra İflas Kanunu’nda Sıra Cetveli

İcra İflas Kanunu’nda Sıra Cetveli İcra İflas Kanunu’nda Sıra Cetveli İcra takibinde haczedilen mallar satıldıktan sonra hacze iştirak eden alacaklılara dağıtılmak üzere satışı yapan icra müdürlüğünce alacaklılara paylaştırılır. Bu paylaşım belli bir sıraya tabi olarak paylaştırılmalıdır. Çünkü […]
28 Şubat 2023

Genel Haciz Talebi Nedir?

Genel Haciz Talebinin Konusu Nedir?             Genel haciz yolu ile takibin konusu bir paranın ödenmesine veya bir teminatın verilmesine dair alacaklardır. Kısaca para ve teminat alacakları olarak anılırlar. Konusu para ödenmesinden veya teminat verilmesinden başka bir şey olan […]
15 Ağustos 2022

Kambiyo Senetlerine Özgü Takipte İmzaya İtiraz Nasıl Yapılır?

Kambiyo Senetlerine Özgü Takipte İmzaya İtiraz Nasıl Yapılır? Kambiyo Senetlerine Özgü Takipte İmzaya İtiraz Nasıl Yapılır? İcra ve iflas hukukumuzda birden fazla takip çeşidi bulunmaktadır.  Kanun koyucu, her takip türü için ayrı ödeme süresi, itiraz süresi ve […]
30 Temmuz 2022

Borca İtirazın İncelemesi Nasıl Yapılır?

Borca İtirazın İncelemesi Nasıl Yapılır? Borca itirazın incelemesi nasıl yapılır konulu yazımızı okuyup detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz. Borçlunun imza itirazı harici başka bir sebepten dolayı ödeme emrine gerçekleştireceği itirazı “borca itiraz” nedeni olarak sayılmaktadır. “Borca […]
error: İçerikleri dilerseniz yazdırabilirsiniz. Ancak MDM Hukuk ve Danışmanlık Sitesinde yer alan herhangi bir makaleyi yayımlayamazsınız!