25 Mayıs 2024
Bireysel-Emeklilik-Sistemi-Birikimleri-Kısmen-Haczedilebilir

Bireysel Emeklilik Sistemi Birikimleri Kısmen Haczedilebilir

Bireysel Emeklilik Sistemi Birikimleri Kısmen Haczedilebilir Bireysel emeklilik sistemi, Türkiye’de son yıllarda giderek yaygınlaşan bir emeklilik türüdür. Bireysel emeklilik sistemi, bireylerin kendi geleceklerini güvence altına almak için yaptıkları bir tasarruf […]
3 Haziran 2023
genel-haciz-talebi-nedir

Genel Haciz Talebi Nedir?

Genel Haciz Talebi Genel Haciz Talebi, borçlunun borcunu ödemediği durumlarda alacaklının başvurduğu bir yasal işlemdir. Bu talep, alacaklının borçlunun mal varlığını haczetmek ve alacağını tahsil etmek amacıyla gerçekleştirdiği bir adımdır. […]
28 Şubat 2023
İcra-İflas-Kanunu’nda-Sıra-Cetveli

İcra İflas Kanunu’nda Sıra Cetveli

İcra İflas Kanunu’nda Sıra Cetveli İcra İflas Kanunu’nda Sıra Cetveli İcra takibinde haczedilen mallar satıldıktan sonra hacze iştirak eden alacaklılara dağıtılmak üzere satışı yapan icra müdürlüğünce alacaklılara paylaştırılır. Bu paylaşım […]
30 Temmuz 2022
Borca İtirazın İncelemesi Nasıl Yapılır?

Borca İtirazın İncelemesi Nasıl Yapılır?

Borca İtirazın İncelemesi Nasıl Yapılır? Borca itirazın incelemesi nasıl yapılır konulu yazımızı okuyup detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz. Borçlunun imza itirazı harici başka bir sebepten dolayı ödeme emrine gerçekleştireceği […]
2 Haziran 2022
Konkordato İlan Etme Süreci Nasıl İşler?

Konkordato İlan Etme Süreci Nasıl İşler?

Konkordato İlan Etme Süreci Nasıl İşler? Konkordato ilan etme süreci nasıl işler? Konkordato nedir? nasıl ilan edilir? sorularınızın yanıtını alabileceğiniz yazımız, bilgilendirme amacıyla yayımlanmıştır.  Konkordato Nedir? Konkordato, borçlarını ödeyemeyen yahut […]
5 Mart 2022
Haczedilemeyen-Mal,-Hak-ve-Alacaklar-Nelerdir

Haczedilemeyen Mal, Hak ve Alacaklar Nelerdir?

Haczedilemeyen Mal, Hak ve Alacaklar Nelerdir?   Hangi Mallar Haczedilmez? İcra İflas Kanunu’nda haciz işlemlerinde hangi malların haczedilip hangi malların haczedilemeyeceği düzenlenmiştir. İcra İflas Kanunu madde 82’de haciz yapılamayacak mallar […]
16 Ocak 2022
İhalenin Feshi Davası Nedir?

İhalenin Feshi Davası Nedir?

İhalenin Feshi Davası Nedir? Cebri icra hukukunun ana ilkelerinden biri, borçlunun borcunu rızası ile ödemediği hallerde; alacaklının alacağını, borçlunun mallarının paraya çevirip para şeklinde almasıdır. Borçlunun borcunu zamanında ödememesi durumunda, […]
5 Şubat 2021
ankara-en-iyi-icra-avukati

Ankara En İyi İcra Avukatı

Ankara en iyi icra avukatı, Mahkemelerde görülen kimi davalarda kurulan hükümle bir taraf lehine alacak doğarken bir tarafa borç yüklenilmektedir. Bu mahkeme kararlarında üstüne borç yüklenen taraf mahkeme hükmünde gösterilen […]