9 Mayıs 2023
Destekten-Yoksun-Kalma-Tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir? Destekten yoksun kalma tazminatı, kişinin hayatını devam ettirebilmek için ihtiyaç duyduğu maddi desteği kaybetmesi durumunda ödenen bir tazminattır. Türk Borçlar Kanunu’na göre, bir kişinin hayatını […]
6 Nisan 2023
Ölüm-Tazminatı-Nedir

Ölüm Tazminatı Nedir?

Ölüm Tazminatı Nedir? Ölüm tazminatı, bir kimsenin ölümü sonucu geride kalan yakınlarının uğradığı maddi ve manevi zararların karşılanması amacıyla ödenen bir tazminat türüdür. Hukuki açıdan, ölüm tazminatı, ölen kişinin kusuru […]
23 Ağustos 2022
Malpraktis-(Doktor-Hatası)-Davaları

Malpraktis (Doktor Hatası) Davaları

Malpraktis Malpraktis bir meslek mensubunun, mesleğini icra ederken yaptığı hatalı uygulamalar için kullanılır. Malpraktis terimi, genellikle bir profesyonelin, özellikle bir sağlık hizmeti sağlayıcısının (doktor, hemşire, diş hekimi vb.) profesyonel yükümlülüklerini […]
21 Haziran 2022
Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası

Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası

Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası Yakalama, gözaltı, tutuklama kararları kişi hak ve hürriyetlerine müdahale eden tedbirlerdir. Kişinin; haksız tutukluluğu durumunda kişiliğine yapılan bu müdahalelerden dolayı devletten tazminat talebinde bulunma hakkı […]
6 Haziran 2022
Sigorta Türlerine Göre Rücu Davaları

Sigorta Türlerine Göre Rücu Davaları

Sigorta Türlerine Göre Rücu Davaları Sigorta türlerine göre rücu davaları konulu makalemizde detaylı olarak sigorta rücu davaları hakkında kısa bilgilendirmeyi okuyabilirsiniz. Sigorta şirketinin rücu hakkını sigorta hukukunda şirketin sigorta ettirene […]