Davalarda Uygulanan Parasal Sınırlar

Davalarda Uygulanan Parasal Sınırlar 2024

Davalarda Uygulanan Parasal Sınırlar 2024 Davalarda Uygulanan Parasal Sınırlar 2024 yılında güncellenmiştir. Bu sınırlar, her yıl yeniden değerleme oranına göre ayarlanarak belirlenmektedir. Senetle İspat Zorunluluğu ve Senede Karşı Tanıkla İspat

Devamını Oku »
Haksız Fiil Nedir Unsurları Nelerdir

Haksız Fiil ve Tazminat Davası

Haksız Fiil Nedir? Unsurları Nelerdir? Hukuk sistemimizde kişilerin birbirine karşı bazı fiillerine belirli sonuçlar bağlanmıştır. Örneğin kişiler arasında yapılan bir anlaşmayla edim yükümlülüğü altına girebildiği gibi tek taraflı fiiller de

Devamını Oku »
Bu Kategorideki Tüm Makaleleri Görüntülediniz.

Avukatlarımız

Danışmanlarımız

Tazminat Hukuku

Yasalara aykırı bir eylemde bulunan kişiye uygulanan yaptırıma tazminat adı verilir. Bireylere tazminat cezasının verilmesinin temel sebebi mağdur olan bireylerin zararını karşılamaktır. Tazminat sözcüğü tazmin kelimesinden türemiştir. Tazminat zararı gidermek amacıyla ödenir.

Tazminatın Temel Koşulları

1-Zarar

Zarar kişinin iradesi dışında malvarlığında, meydana gelen azalma olarak tanımlanabilir. Tazminat talep edebilmek için zararın oluşması gerekmektedir.

2-İlliyet Bağı

İlliyet bağı sorumluluğun temel ögesidir. Zararla eylem arasındaki bağının mevcut olması, zararın eylemin bir neticesi olarak ortaya çıkması, yani eylem olmadan zararın ortaya çıkmayacağının kesin olarak bilinmesidir. Zararı tazmin sorumluluğu için gerekli ve yeterli illiyet bağı aranır.

3-Hukuka Aykırılık

Bir zararın sorumlusu ancak, zarara hukuka aykırı olarak neden olmuşsa gidermesi gerekir. Hukuka aykırılık tazminat talep edebilmek için şarttır.

Tazminat Davaları

Tazminat davaları kendi içinde 2 ye ayrılır;
Maddi Tazminat
Kişinin sahip olduğu malvarlığındaki azalmanın talep edilerek tazmin edilmesidir.
Manevi Tazminat
Haksız fiil sebebiyle oluşan maddi ve manevi zarar sonucu kişiler tazminat davası açabilir ve mağdur oldukları konuda zararını talep edebilir. Genelde en çok açılan tazminat davaları ise;

 • İş kazası,
 • Trafik kazası,
 • Sözleşme ihlali,
 • Suç işlenmesi,
 • Hatalı tıbbi uygulamalar,
 • Boşanma davası,
 • Telif haklarının ihlali,
 • Yazılı veya görsel basın yoluyla kişilik haklarına saldırı,
 • Sosyal medya vasıtasıyla kişilik haklarına saldırı gibi durumlar sonucu açılır.
  Bu nitelikte davalarda hem maddi hem de manevi tazminat davası açılması mümkündür.

Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Tazminat davasıyla zararın giderilmesi kişilerin yaşadıkları yerdeki mahkemelere dilekçeyle başvurarak talep edilebilir. Görevli mahkeme ise dava açma nedenine bağlı olarak değişir. Mesela ihbar ve kıdem tazminatı için görevli olan mahkeme iş mahkemesi olurken, sözleşmeden doğan davalardan talep edilen tazminat davaları asliye hukuk mahkemesinden istenir. Herhangi bir avukat yardımı olmadan da tazminat davası açarak zararın giderilmesi talep edilebilir.

Tazminat Hukuku

Tazminat hukuku , maddi manevi oluşan zararlar için başvuran ile birlikte sürecin iyi işleyebilmesi adına önemli bir rol üstlenir. Yaşanılan durum neticesinde dava açmaya karar veren tarafın tazminat avukatları araştırmasında hatta işçi tazminat davası, kıdem tazminatı avukat gibi spesifik konularda uzman bir tazminat avukatı ile görüşmesi çok önemlidir. Tazminat avukatı İstanbul ile bazen çok uzun süreceği ve çok karmaşık olduğu düşünülen dava lehe bir şekilde ve kısa bir zamanda sonuçlanabilir.
Avukata verilen ahzu kabz yetkisi verildiği takdirde mahkemece kazanılan tazminat avukatın hesabına yatar.

Avukat başta belirlenen ücreti kendisi alarak kalanını müvekkiline verir. Tazminat avukatın hesabına mı yatar ve avukat tazminatın ne kadarını alır hususu bu şekildedir.
Kıdem tazminatı avukat ücretleri, manevi tazminat avukatlık ücreti, tazminat davası avukat ücreti, tazminat davalarında avukat ücreti gibi yapılan aramalardan görülmektedir ki avukatın alacağı ücret araştıranlar için önemli bir husus olmuştur. Her davada olduğu gibi tazminat davasında da olayın yoğunluğu, dava konunun değeri göz önüne alınıp, avukatlık ücreti her olaya göre değişkenlik gösterecektir.

Kazandığımız tazminat kimin hesabına yatar kazanılan davada para avukata mı yatar?

Kazanılan tazminatın hesabına yatırılması konusu, davada taraflar arasındaki anlaşmaya veya mahkeme kararına bağlıdır. Genellikle tazminat miktarı, davayı kazanan tarafın hesabına yatırılır. Ancak bu durum avukat ile müvekkil arasında yapılan anlaşmaya veya avukatın ücret taleplerine bağlı olarak değişebilir.

Bir avukat, müvekkilini temsil ettiği davada başarılı olduğunda, avukatlık ücretini müvekkilinden tahsil etme hakkına sahiptir. Bu ücret, avukat ile müvekkil arasında önceden belirlenmiş olan bir anlaşmaya dayanabilir veya davanın sonucuna bağlı olarak belirlenebilir.

Avukatın tazminatı, davayı kazanan tarafın alacağı tazminattan düşülebilir. Örneğin, mahkeme kararıyla kazanılan tazminattan avukatlık ücreti kesilebilir ve geri kalan miktar müvekkilin hesabına yatırılabilir. Bu konu, avukat ile müvekkil arasında yapılan sözleşme veya anlaşmaya bağlı olarak değişebilir.

Kazanılan Tazminat Kimin Hesabına Yatar?

Kazanılan tazminat genellikle davacının hesabına yatar. Ancak bazı durumlarda, avukatın vekalet ücreti veya masraflarını karşılamak amacıyla doğrudan avukatın hesabına da yatırılabilir. İşte detaylar:

1. Doğrudan Davacıya Ödeme: Çoğu durumda, mahkeme tarafından hükmedilen tazminat doğrudan davacının banka hesabına yatırılır. Davacı, bu tutarı alır ve varsa avukatlık ücreti ile diğer masrafları kendi ödemekle yükümlüdür.

2. Avukata Ödeme: Eğer avukat ile davacı arasında “vekâletname” veya “ücret sözleşmesi” kapsamında doğrudan avukata ödeme yapılması konusunda bir anlaşma varsa, tazminat doğrudan avukatın hesabına yatırılabilir. Bu durumda avukat, vekalet ücreti ve diğer masrafları keserek kalan tutarı davacıya iletebilir.

3. Vekâletname ve Ücret Sözleşmesi: Avukat ile müvekkil arasında yapılan sözleşme, ödemelerin nasıl yapılacağını belirler. Avukatın vekâletname ile aldığı yetkiler, tazminatın avukata yatırılması durumunu mümkün kılabilir.

4. Mahkeme Kararı: Bazı özel durumlarda mahkeme, tazminatın doğrudan avukata ödenmesine karar verebilir. Bu, özellikle avukatlık ücretinin davalı tarafından karşılanmasına hükmedilen davalarda geçerlidir.

Özetle, kazanılan tazminat genellikle davacının hesabına yatar, ancak özel anlaşmalar veya mahkeme kararları doğrultusunda avukatın hesabına da yatırılabilir.