Tazminat Hukuku

Trafiğe İlişkin Sigortalar Nelerdir? Güvence Hesabı Nedir? Nasıl Faydalanılır?

trafige-iliskin-sigortalar-nelerdir-guvence-hesabi-nedir-nasil-faydalanilir

Trafiğe İlişkin Sigortalar Nelerdir? Güvence Hesabı Nedir? Nasıl Faydalanılır? 

 1. Trafiğe İlişkin Sigortalar Nelerdir?

Trafiğe ilişkin bazıları zorunlu bazıları ihtiyari olmak üzere farklı sigortalar mevcuttur.

 • Zorunlu Mali Sorumluluk(Trafik) Sigortası:

  Bu sigortanın kapsamı Türk Ticaret Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu sigortanın zorunlu tutulma sebebi ise trafik kazalarının gerçekleşme ihtimaline karşı 3. Kişilerin uğrayacakları zararların karşılanması ve zarara sebep olan kişilerin ödeme güçlüğü gibi ekonomik zorluklara karşı korunmasıdır. Motorlu araç işleten herkesin bu kanun kapsamında zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırması zorunludur. Bu sigorta türünde sigortacının kendisine başvuranları reddetme hakkı yoktur ve primler araçların türüne ve riskine göre en az tutardan belirlenir. Bu tutarları Ticaret Bakanlığı yayımlar. Sigorta yaptırmadan araçların trafiğe çıkmaları yasaktır, çıkmaları halinde idari para cezası uygulanır. Kaza gerçekleştikten sonra bu sigorta kapsamında zarar verenin sigorta şirketi zarar görenin yalnızca maddi zararını karşılayacaktır. Örneğin kaza gerçekleştikten sonra zarar gören ölmüş olabilir, bedensel yaralanmalar geçirmiş olabilir aracı hurdaya çıkmış olabilir. Bu durumlarda sigorta şirketi cenaze giderlerini, destekten yoksun kalma tazminatını, hastane giderlerini, aracın onarım masraflarını karşılayacaktır. Sigorta sahibi aracın işletenin; eşine, birlikte yaşadığı kardeşlerine, çocukları ve evlatlığına karşı oluşturduğu zararlar manevi tazminata ilişkin zararlar, araçla birlikte taşınan eşyaların uğradığı zararlar bu sigorta kapsamında karşılanmaz. Sigorta kapsamında sigorta ettiren primlerini düzenli şekilde ödemeli, kazanın gerçekleşmesi halinde gecikmeksizin sigorta şirketine haber vermeli ve sigortacı da gerekli şartlar mevcutsa ödemeleri yapmalıdır.
 • Kasko Sigortası:

  Bu sigorta, sigorta ettiren kişinin aracında gerçekleşen zararların karşılanmasını amaçlayan bir mal sigortasıdır. Kişiler genel şartlarda yer alan rizikolardan bir veya birkaçını seçerek bu rizikolara göre de prim ödeyerek kasko sigortası yaptırmış olurlar. Aynı zamanda genel şartlar A/5. Maddede sigorta kapsamına alınamayacak hallere de yer verilmiştir. Bunlar genel olarak; savaş, ihtilal, iç savaş, ayaklanma gibi öngörülmesi oldukça güç olan risklerdir. Aynı zamanda sayılan bazı hallerde kişilerin kasko sigortası olsa dahi araçta oluşan zararlar karşılanmayacaktır. Bunlar; ehliyetsiz araç kullanma, uyuşturucu ya da alkol alarak araç kullanırken oluşacak zararlar, istiap haddinden fazla yük ve yolcu taşınması durumunda ve son olarak da kasıtlı şekilde verilmiş zararlar halinde sigortanın amacının istismar edilmemesi amacıyla sigorta şirketi oluşacak zararları karşılamaz.
 • Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası:

  Bu sigorta türü yolcu, sürücü ve sürücü yardımcıları lehine yapılan bir erdi kaza sigortasıdır. Can sigortaları türüne aittir. Yolcu taşıma ruhsatı olan her şirketin bu sigortayı yaptırması zorunludur. Rizikonun oluşma tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde gerçekleşecek ölüm, sakatlık, tedavi giderleri sigorta şirketince karşılanır. 
 • Kara Taşıma(Nakliyat) Sigortası:

  Bu türde kara, hava ve gemi taşımaları kastedilmektedir ve mal sigortaları arasındadır. Taraflar yazılı olarak sözleşme yapmak zorunda değillerdir, sözlü anlaşma yeterlidir fakat Türk Ticaret Kanunu bu tür sigorta yapılırken poliçe düzenlenmesini zorunlu tutmuştur. Poliçede bulunması gereken zorunlu unsurlar TTK 1266. maddede düzenlenmiştir. Sigorta anlaşması yapılırken hangi araç ile hangi güzergahlar arasında taşıma yapılacağı belirtilir ve bu unsurların değişmesi durumunda değişiklik sigorta şirketine derhal bildirilmelidir. Eşyanın taşıyıcıya tesliminden başlayarak gönderilene teslim edilene kadar geçen süreçte her ne sebeple olursa olsun oluşacak hasar sigorta şirketince karşılanacaktır. Sigorta şirketinin sorumluluğu poliçede yazılı olan tutar değil riziko gerçekleştikten sonra ortaya çıkan gerçek zarar miktarıdır. Asıl olarak poliçede yazılı tutar zarar sonucu ödenebilecek en fazla tutarı göstermek içindir. Sigorta şirketi tutarı ödedikten sonra dava açarak taşıyıcıdan zarar miktarını rücu edebilir, taşıyıcı kusursuz olduğunu ispat ederek sorumluluktan kurtulabilecektir. 
 • Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası:

  Yolcunun kalkış noktasından varılacak yere gidene kadar ortaya çıkabilecek zararlar bu sigorta kapsamına dahildir. Yolcuya gelebilecek bedensel zararlar(yaralanma, ölüm) sigorta kapsamındadır, bu bakımdan yolcuların beraberinde getirdiği valiz gibi eşyalar kapsam dışıdır. Ölüm halinde ölenin yakınlarına destekten yoksun kalma tazminatı ödenecektir, sürekli veya geçici yaralanma, sakatlık hallerinde ise tedavi giderleri, geçici veya sürekli iş göremezlik tazminatı zarar gören yolcuya ödenir. Bileti olmayan kaçak yolcular zarar görse dahi sigortacıya başvuru hakları yoktur. Sigortacı zarar gören yolcuların zararlarını karşıladıktan sonra kazanın gerçekleşmesinde kusuru bulunanlara bunu rücu edebilecektir. Bu sigorta türünde de 2 yıllık zamanaşımı süresi vardır. 
 1. Güvence Hesabı Nedir? 

Güvence Hesabı, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketlerince kapsamı belirlenen ve özel bir hesap oluşumu olan bir çeşit teminat fonudur. Sigortasız araçların karıştığı kaza durumlarında ya da kazaya dahil olan araçlar tespit edilemediğinde devreye girer ve zarar görenlerin bedensel zararlarını karşılar. Bu fonun amacı trafikte sigortalının belirlenemediği kazalarda, hasar oluşan tarihte araçta geçerli bir sigorta poliçesi olmadığı hallerde, çalıntı araçların karıştığı olaylarda, ilgili sigorta şirketinin ruhsatının iptali veya iflası durumunda deveye girerek zarar gören 3. Kişilerin mağdur olmalarının önüne geçilmesidir. Hem bedensel yaralanma hem de ölüm durumunu kapsamına alan hesabın sorumluluğu ilgili tarihteki zorunlu sigortanın teminatı ile sınırlı tutulmuştur. Güvence Hesabı kapsamında olan sigorta türleri; zorunlu trafik sigortası, tüpgaz zorunlu sorumluluk sigortası, maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortası, tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigortası ve kara yolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası bulunmaktadır. Trafiğe İlişkin Sigortalar Nelerdir Güvence Hesabı Nedir Nasıl Faydalanılır

 1. Güvence Hesabından Yararlanmak İçin Ne Yapılmalıdır? 

Yaralanmak için başvuru dilekçesi, hastane raporu, maluliyet oranı belirten rapor, kaza tespit tutanağı örneği, varsa mahkeme kararı ve kaza ile ilgili diğer evraklarla başvuru yapmak gerekmektedir. Ölüm halinde ise kaza belgesi, ölüm raporu, aile nüfus kaydı, mahkeme kararı, ölen kişinin mesleki ve gelir durumuna ilişkin belge, veraset ilamı ile ölen kişinin ailesi tarafından başvuru yapılabilir. Güvence hesabının teminat limiti kusur oranı ile belirlenir. Zarara sebep olan karşı tarafın kusuru arttıkça zarar görene ödenen tazminat miktarı da artacaktır. Trafiğe İlişkin Sigortalar Nelerdir Güvence Hesabı Nedir Nasıl Faydalanılır