Noterin Taşınmaz Satış Yetkisi ve Çerçevesi

Noterin Taşınmaz Satış Yetkisi ve Çerçevesi

Noterin Taşınmaz Satış Yetkisi ve Çerçevesi 11 Ocak 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 32070 sayılı Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile taşınmaz satışlarının yalnızca Tapu Sicil Müdürlükleri’nde yapılması yönündeki uygulamada

Devamını Oku »
devre-mulk-sozlesmesi-nedir

Devre Mülk Sözleşmesi Nedir?

Devremülk Nedir? Devremülk kavramını ve buna ilişkin uygulamaları düzenleyen 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 57. Maddesinde devremülk, mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın

Devamını Oku »
Bu Kategorideki Tüm Makaleleri Görüntülediniz.

Avukatlarımız

Danışmanlarımız

Gayrimenkul Hukuku Nedir?

Her türlü taşınmazı yani gayrimenkulü konu edinen işlemlerde tarafların haklarını ve işlemlerin sınırını belirleyen hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuku alanına ev, arazi, iş yeri, inşaat vb. taşınmazlar girer.

Gayrimenkul Hukuku Alanına Giren Davalar

Gayrimenkul hukuku alanında birçok dava çeşidi mevcuttur ancak bunların en önemlileri şunlardır:

  • Ortaklığın Giderilmesi Davası: Diğer adı izale-i şuyu olan bu dava, ortakları olan taşınmazın ortaklığının bitirilmesi için açılan davadır.
  • Kira Davaları: Kiracı ya da kiraya verenin açtığı davalardır. Kira bedelinden kaynaklanan uyuşmazlıklar veya tahliye ilgili uyuşmazlıklar sonucu açılan bir davadır.
  • İstihkak Davaları: Taşınmazın haksız ihlali durumunda açılan davalardır.
  • Kamulaştırma Davaları: Özel mülk ve arazilerin bedellerinin tayin edilerek kamulaştırma işlemlerine karşı itirazları içeren bir davadır.
  • Tapu Davaları: Tapu tescil veya tapu iptali gibi dava çeşitlerini kapsar. Hukuka aykırı bir şekilde yapılan düzenlemeler için tapu davaları açılıp mağduriyetin önüne geçilmesi sağlanır.
    Bunların haricinde Gayrimenkul Hukuku alanına giren diğer davalar şöyle sıralanabilir: Tapu iptali ve tescil davaları, tasarrufun iptali davaları, sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar sebebiyle açılan alacak davaları, kira bedeli tespit davaları, kira arttırma davaları, tahliye davaları, müdahalenin men’i davaları, zilyetliğin korunmasına ilişkin davalar, ecrimisil davaları, ipotek ve rehin davaları, geçit hakkı davaları, kat irtifakı davaları, yolsuz tescilin düzeltilmesi…

Devremülk Sözleşmesi Nedir?

Devremülk hakkı, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 57’de mesken halinde kullanmaya müsait bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden biri yararına bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli aralıklarında yararlanma hakkı, müşterek mülkiyet hissesine bağlı bir irtifak hakkı şeklinde oluşturulabilir, bu hak devremülk hakkıdır denilerek açıklanmıştır.

Devremülk Sözleşmelerinde Şekil Şartı

Devremülk sözleşmeleri taşınmaz mülkiyetinin devrini konu edinmesi sebebiyle resmi bir şekilde düzenlemesi gerekir. Resmi bir şekilde düzenlenmemiş devrümülk sözleşmeleri geçerli olmayacaktır. Bu şarttan ötürü tarafların ödedikleri bedeli veya düzenledikleri senetleri iade etmeleri gerekecektir. Bu sözleşmeler tapu ya da noterde düzenlenerek şekil şartını sağlamış olur.
Devremülk sözleşmesinde hak sahiplerinin devremülkü ne kadar süre kullanacağı ile alakalı da şartlar bulunmaktadır. Bu hakkın süresi her pay sahibi için en az 15 gün olmalıdır. Ayrıca sözleşmenin birer kopyaları tüm hak sahiplerinde olmalıdır.

Devremülk Sözleşmesi Cayma Hakkı

Tüketiciler, devremülk sözleşmelerinin imzalanmasından itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptirler. Bu 14 günlük süre içerisinde hiçbir sebep göstermeden ve hiçbir cezai şart olmadan sözleşme iptal edilebilir.
Sözleşmede yer alması zorunlu olan bilgilerin olmaması durumunda sözleşmenin iptali için 14 günlük bir süre yoktur. Tüketici sözleşmenin aykırı olması gibi durumlarda, istediği zaman sözleşmenin iptalini isteyebilir. Bu hakkı 1 yıl içinde kullanabilir.

error: İçerikleri dilerseniz yazdırabilirsiniz. Ancak MDM Hukuk ve Danışmanlık Sitesinde yer alan herhangi bir makaleyi yayımlayamazsınız!