Mdm Dark Logo
Tahliye Davası Şartları Nelerdir?

Tahliye Davası Şartları Nelerdir?

Tahliye Davası Şartları Nelerdir? Tahliye davası şartları nelerdir? başlıklı yazımızı aşağıda okuyabilirsiniz. Tahliye davası nedir? Şartları nelerdir? Nerede açılır? ve Tahliye davası emsal kararları hakkında bilgi edinebilir daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Tahliye Davası Nedir?

Devamını Oku »
Gayrimekul-Alanın-İhtiyaç-Nedeniyle-Tahliye-Davası

Gayrimekul Alanın İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası

Gayrimekul Alanın İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Gayrimenkul alanın ihtiyaç nedeniyle açtığı tahliye davası, yeni malikin eski malikten aldığı taşınmazdaki kiracıyı tahliye etme amacıyla açılan bir davadır. İhtiyaç nedeniyle tahliye şartları Türk Borçlar Kanunu madde 350 ve 351’de

Devamını Oku »
Bu Kategorideki Tüm Makaleleri Görüntülediniz.

Avukatlarımız

Danışmanlarımız

Gayrimenkul Hukuku Nedir?

Her türlü taşınmazı yani gayrimenkulü konu edinen işlemlerde tarafların haklarını ve işlemlerin sınırını belirleyen hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuku alanına ev, arazi, iş yeri, inşaat vb. taşınmazlar girer.

Gayrimenkul Hukuku Alanına Giren Davalar

Gayrimenkul hukuku alanında birçok dava çeşidi mevcuttur ancak bunların en önemlileri şunlardır:

  • Ortaklığın Giderilmesi Davası: Diğer adı izale-i şuyu olan bu dava, ortakları olan taşınmazın ortaklığının bitirilmesi için açılan davadır.
  • Kira Davaları: Kiracı ya da kiraya verenin açtığı davalardır. Kira bedelinden kaynaklanan uyuşmazlıklar veya tahliye ilgili uyuşmazlıklar sonucu açılan bir davadır.
  • İstihkak Davaları: Taşınmazın haksız ihlali durumunda açılan davalardır.
  • Kamulaştırma Davaları: Özel mülk ve arazilerin bedellerinin tayin edilerek kamulaştırma işlemlerine karşı itirazları içeren bir davadır.
  • Tapu Davaları: Tapu tescil veya tapu iptali gibi dava çeşitlerini kapsar. Hukuka aykırı bir şekilde yapılan düzenlemeler için tapu davaları açılıp mağduriyetin önüne geçilmesi sağlanır.
    Bunların haricinde Gayrimenkul Hukuku alanına giren diğer davalar şöyle sıralanabilir: Tapu iptali ve tescil davaları, tasarrufun iptali davaları, sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar sebebiyle açılan alacak davaları, kira bedeli tespit davaları, kira arttırma davaları, tahliye davaları, müdahalenin men’i davaları, zilyetliğin korunmasına ilişkin davalar, ecrimisil davaları, ipotek ve rehin davaları, geçit hakkı davaları, kat irtifakı davaları, yolsuz tescilin düzeltilmesi…

Devremülk Sözleşmesi Nedir?

Devremülk hakkı, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 57’de mesken halinde kullanmaya müsait bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden biri yararına bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli aralıklarında yararlanma hakkı, müşterek mülkiyet hissesine bağlı bir irtifak hakkı şeklinde oluşturulabilir, bu hak devremülk hakkıdır denilerek açıklanmıştır.

Devremülk Sözleşmelerinde Şekil Şartı

Devremülk sözleşmeleri taşınmaz mülkiyetinin devrini konu edinmesi sebebiyle resmi bir şekilde düzenlemesi gerekir. Resmi bir şekilde düzenlenmemiş devrümülk sözleşmeleri geçerli olmayacaktır. Bu şarttan ötürü tarafların ödedikleri bedeli veya düzenledikleri senetleri iade etmeleri gerekecektir. Bu sözleşmeler tapu ya da noterde düzenlenerek şekil şartını sağlamış olur.
Devremülk sözleşmesinde hak sahiplerinin devremülkü ne kadar süre kullanacağı ile alakalı da şartlar bulunmaktadır. Bu hakkın süresi her pay sahibi için en az 15 gün olmalıdır. Ayrıca sözleşmenin birer kopyaları tüm hak sahiplerinde olmalıdır.

Devremülk Sözleşmesi Cayma Hakkı

Tüketiciler, devremülk sözleşmelerinin imzalanmasından itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptirler. Bu 14 günlük süre içerisinde hiçbir sebep göstermeden ve hiçbir cezai şart olmadan sözleşme iptal edilebilir.
Sözleşmede yer alması zorunlu olan bilgilerin olmaması durumunda sözleşmenin iptali için 14 günlük bir süre yoktur. Tüketici sözleşmenin aykırı olması gibi durumlarda, istediği zaman sözleşmenin iptalini isteyebilir. Bu hakkı 1 yıl içinde kullanabilir.

Gayrimenkul Hukuku Avukatı

Gayrimenkul hukukunda yaşanan uyuşmazlıkların en sağlam çözümü bir gayrimenkul avukatı ile süreci devam ettirmektir. Alanında uzman bir taşınmaz avukatının önemi gayrimenkul hukuku davaları için büyük önem arz etmektedir. Gayrimenkul hukuku Ankara avukatı ile yaşanabilecek olumsuz durumlar ve meydana gelebilecek zorluk ve sıkıntıların önüne geçilmiş olur.