Tiny House - Mobil Ev Nedir

Tiny House – Mobil Ev Nedir?

Tiny House – Mobil Ev Nedir? Tiny House minimalizm prensipleriyle, kısıtlı alanda maksimum fonksiyon ile tasarlanan tekerlekli ve tekerleksiz evlerdir. Günümüzde, yaşam alanlarını yeniden düşünme ve sürdürülebilirlik kavramlarına yeni bir

Devamını Oku »
10 yıllık kiracının tahliyesi için ihtarname örneği

10 Yıllık Kiracının Tahliyesi

10 Yıllık Kiracının Tahliyesi 10 Yıllık Kiracının Tahliyesi davası ile ilgili detaylı bilgi içeren makaleyi okumaktasınız. Gayrimenkul hukukunda, 10 yıl veya daha uzun süreli kiracıların tahliyesi hem mülk sahipleri hem

Devamını Oku »
Kira Sözleşmesi ve Kiracının Hakları

Kira Sözleşmesi ve Kiracının Hakları

Kira Sözleşmesi ve Kiracının Hakları Kira Sözleşmesi ve Kiracının Hakları, kiracılar için büyük önem taşır. Kira sözleşmesi, bir mülkün belirli bir süre boyunca kiracıya kullanım hakkı veren bir anlaşmadır. Kiracılar,

Devamını Oku »
Kira Uyarlama Davası

Kira Uyarlama Davası

Kira Uyarlama Davası Kira İlişkisi: Kira sözleşmeleri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlendiği üzere kiralayanın bir kira bedeli karşılığında bir şeyin kullanımını veya kullanmayla birlikte kiralanandan yararlanma hakkını kiracıya bıraktığı

Devamını Oku »
Komşum Rahatsız Ediyor, Ne Yapabilirim?

Komşum Rahatsız Ediyor, Ne Yapabilirim?

Komşum Rahatsız Ediyor, Ne Yapabilirim? Apartmanlarda kat malikleri ya da kiracı olarak oturan apartman sakinlerinin, toplumsal yaşamın bir gereği olarak birbirlerini rahatsız etmeden belirli kaideler çerçevesinde yaşamaları gerekmektedir. Fakat bunun

Devamını Oku »
Bu Kategorideki Tüm Makaleleri Görüntülediniz.

Gayrimenkul Hukuku Nedir?

Her türlü taşınmazı yani gayrimenkulü konu edinen işlemlerde tarafların haklarını ve işlemlerin sınırını belirleyen hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuku alanına ev, arazi, iş yeri, inşaat vb. taşınmazlar girer.

Gayrimenkul Hukuku Alanına Giren Davalar

Gayrimenkul hukuku alanında birçok dava çeşidi mevcuttur ancak bunların en önemlileri şunlardır:

  • Ortaklığın Giderilmesi Davası: Diğer adı izale-i şuyu olan bu dava, ortakları olan taşınmazın ortaklığının bitirilmesi için açılan davadır.
  • Kira Davaları: Kiracı ya da kiraya verenin açtığı davalardır. Kira bedelinden kaynaklanan uyuşmazlıklar veya tahliye ilgili uyuşmazlıklar sonucu açılan bir davadır.
  • İstihkak Davaları: Taşınmazın haksız ihlali durumunda açılan davalardır.
  • Kamulaştırma Davaları: Özel mülk ve arazilerin bedellerinin tayin edilerek kamulaştırma işlemlerine karşı itirazları içeren bir davadır.
  • Tapu Davaları: Tapu tescil veya tapu iptali gibi dava çeşitlerini kapsar. Hukuka aykırı bir şekilde yapılan düzenlemeler için tapu davaları açılıp mağduriyetin önüne geçilmesi sağlanır.
    Bunların haricinde Gayrimenkul Hukuku alanına giren diğer davalar şöyle sıralanabilir: Tapu iptali ve tescil davaları, tasarrufun iptali davaları, sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar sebebiyle açılan alacak davaları, kira bedeli tespit davaları, kira arttırma davaları, tahliye davaları, müdahalenin men’i davaları, zilyetliğin korunmasına ilişkin davalar, ecrimisil davaları, ipotek ve rehin davaları, geçit hakkı davaları, kat irtifakı davaları, yolsuz tescilin düzeltilmesi…

Devremülk Sözleşmesi Nedir?

Devremülk hakkı, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 57’de mesken halinde kullanmaya müsait bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden biri yararına bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli aralıklarında yararlanma hakkı, müşterek mülkiyet hissesine bağlı bir irtifak hakkı şeklinde oluşturulabilir, bu hak devremülk hakkıdır denilerek açıklanmıştır.

Devremülk Sözleşmelerinde Şekil Şartı

Devremülk sözleşmeleri taşınmaz mülkiyetinin devrini konu edinmesi sebebiyle resmi bir şekilde düzenlemesi gerekir. Resmi bir şekilde düzenlenmemiş devrümülk sözleşmeleri geçerli olmayacaktır. Bu şarttan ötürü tarafların ödedikleri bedeli veya düzenledikleri senetleri iade etmeleri gerekecektir. Bu sözleşmeler tapu ya da noterde düzenlenerek şekil şartını sağlamış olur.
Devremülk sözleşmesinde hak sahiplerinin devremülkü ne kadar süre kullanacağı ile alakalı da şartlar bulunmaktadır. Bu hakkın süresi her pay sahibi için en az 15 gün olmalıdır. Ayrıca sözleşmenin birer kopyaları tüm hak sahiplerinde olmalıdır.

Devremülk Sözleşmesi Cayma Hakkı

Tüketiciler, devremülk sözleşmelerinin imzalanmasından itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptirler. Bu 14 günlük süre içerisinde hiçbir sebep göstermeden ve hiçbir cezai şart olmadan sözleşme iptal edilebilir.
Sözleşmede yer alması zorunlu olan bilgilerin olmaması durumunda sözleşmenin iptali için 14 günlük bir süre yoktur. Tüketici sözleşmenin aykırı olması gibi durumlarda, istediği zaman sözleşmenin iptalini isteyebilir. Bu hakkı 1 yıl içinde kullanabilir.