Ticaret Hukuku

21 Faizsiz Konut Şirketleri Neden Kapatıldı? Paramı Nasıl Geri Alırım?

21-faizsiz-konut-sirketleri-neden-kapatildi-parami-nasil-geri-alirim

21 Faizsiz Konut Şirketleri Neden Kapatıldı? Paramı Nasıl Geri Alırım?

Faizsiz Konut Şirketleri Neden Kapatıldı?

02.07.2021 tarihli resmi gazetede yayınlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararı ile Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumuna intibak etmek üzere başvuruda bulunan şirketler tarafından tevdi edilen bilgi, belge, kurum denetim personeli tarafından yapılan inceleme sonucunda düzenlenen raporlarda yapılan tespitler sonucunda; intibak planı yeterli görülmeyen 21 adet faizsiz şirketin tasfiyesine karar verilmiştir.

BDDK daha önce yapmış olduğu açıklamalarda tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlerin 7 Nisan 2021 tarihine kadar BDDK’ya başvurmaları gerektiğini aksi takdirde “izinsiz faaliyette bulunmak” suçundan haklarında işlem tesis edileceğini vurgulamıştı.

Kapatılan Faizsiz Konut Şirketleri Hangileridir? Eminevim Kapandı Mı?

 1. İktisatevim Gayrimenkul A.Ş.
 2. Vizyon Evim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş
 3. Doğruevim Gayrimenkul Organizasyon A.Ş.
 4. Finansevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 5. Birikimevim Gayrimenkul Organizasyon A.Ş.
 6. Finalevim Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon A.Ş.
 7. Yaşamevim Gayrimenkul A.Ş.
 8. Hh Aydın Yatırım Holding A.Ş.
 9. İhtiyaçevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 10. Varlıkevim Gayrimenkul A.Ş.
 11. İstek Evim Gayrimenkul Otomotiv Pazarlama ve Ticaret A.Ş.
 12. İkizlerevim Yatırım Gayrimenkul A.Ş.
 13. Destekevim Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Otomotiv Organizasyon Sanayi Ticaret A.Ş.
 14. Gerçekevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 15. Değer Tasarruf Gayrimenkul A.Ş.
 16. Önceevim Gayrimenkul Otomotiv Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş.
 17. Morevim Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv Enerji Organizasyon Ve Pazarlama Ticaret A.Ş.
 18. Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Ticaret A.Ş.
 19. Gelecek Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv ve Organizasyon A.Ş.
 20. Birlikbirikim Gayrimenkul Organizasyon İletişim Otomotiv Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 21. Tasarruf Organizasyon ve Gayrimenkul Pazarlama A.Ş.

Tasfiye Sürecindeki Şirketin Durumu Nedir?

Tasfiye şirketin herhangi bir nedenle hesaplarının kapatılması ve faaliyetlerinin sona erdirilmesidir. Tasfiye halindeki şirket, tasfiye sonuna kadar tüzel kişiliğini korur ve ticaret unvanına “tasfiye halinde” ibaresi eklenir. 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 12/3-b maddesine göre “Bu şirketlerin tasfiyesi, müşterilerine olan finansman yükümlülükleri dâhil olmak üzere tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve alacaklarının tahsili bizzat şirket tarafından yapılarak genel hükümlere göre gerçekleştirilir. Bu durumdaki bir şirket tasfiye izninin verilmesinden sonra yeni müşteri edinemez ve yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyecek hiçbir yeni taahhüt altına giremez.” hükmünü içermektedir. Bu durumda şirket organlarının yetkileri tasfiye amacıyla sınırlıdır. Tasfiye sürecinde şirketin faaliyette bulunduğu dönemde başlanmış olup da henüz sonuçlandırılmamış olan iş ve işlemleri tamamlanır, şirketin taahhütleri yerine getirilerek alacaklılara alacakları dağıtılır, aynı zamanda eğer varsa şirketin alacakları toplanır, şirket varlıkları paraya çevrilir, borçlar ödendikten sonra geriye aktif kalması halinde geriye kalan aktif pay sahiplerine dağıtılır.

Tasfiye, Banka Denetleme ve Düzenleme Kurulu tarafından atanacak 3 kişilik tasfiye komisyonu tarafından genel hükümlere göre yapılır. Tasfiye komisyonunda bulunan kişilere atandıkları veya görev yaptıkları şirketlerin doğmuş ya da doğacak borçları sebebiyle cezai veya mali sorumluluk yüklenemez.

Şirket malvarlıklarının borçlardan az olması durumunda tasfiye memurları durumu mahkemeye bildirir. Bildirimin yapılacağı mahkeme, şirketin muamele merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesidir. Bu durumda mahkemenin vereceği karar iflasın açılması olacaktır.

Alacaklıların Şirketlerin Tasfiyesindeki Durumu Nedir? Tasfiye Edilen Tasarruf Finansman Şirketleri Alacaklıları Ne Yapabilir?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 541/1.maddesinde “alacaklı oldukları şirket defterlerinden veya diğer belgelerden anlaşılan ve yerleşim yerleri bilinen alacaklılar taahhütlü mektupla alacaklarını tasfiye memurlarına bildirmeye çağrılır. Diğer alacaklılar ise Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, şirketin internet sitesinde ve şirket ana sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde, birer hafta arayla yapılacak üç ilanla şirketin sona ermiş bulunduğu konusunda bilgilendirilir ve alacaklarını tasfiye memurlarına bildirmeye çağrılır. Bu üçüncü çağrının yapıldığı tarihin üzerinden bir yıl geçmedikçe tasfiye bakiyesi dağıtılamayacaktır.” hükmü yer almaktadır. Madde metninden anlaşılacağı üzere alacaklı olduğu anlaşılan ve yerleşim yeri bilinen kişiler kendi girişimleri olmadan alacaklarını bildirmek için davet edilirler. Diğer alacaklılara ise genel bildirimlerle şirketin tasfiye aşamasında olduğu bildirilir ve alacaklarını tasfiye memurlarına bildirmeleri istenir. Alacaklılara her halükarda şirketin internet sitesini ve ticaret sicili gazetesini takip etmeleri avukatlar tarafından önerilir.

Alacaklı oldukları bilinen fakat şirkete bildirimde bulunmayan alacaklarının tutarı;

 • Şirketin merkezinin kayıtlı bulunduğu ticaret sicili müdürlüğüne en yakın Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası şubesinde veya
 • Şirket merkezinin bulunduğu yerde bu bankanın şubesinin bulunmaması durumunda en yakın yerdeki şubesinde açılacak bir ay vadeli hesaba tasfiye memurları tarafından yatırılır.

Alacağını bildirmediği için tutarı bankaya yatırılan alacaklılar, ticaret sicile başvurup alacaklı olduklarını gösteren belge aldıktan sonra, bu belgeyi ibraz ederek bankadan ödeme isteyebilirler. İstekte bulunulan ayın faizinin bankadan istenebilmesi için hesabın vade bitiminin beklenmesi gerekir. Bu hesapta bulunan tutarlar, on yıllık zamanaşımına tabidir.

Sermaye şirketinin muaccel olmayan ve hakkında uyuşmazlık bulunan borçları belirtilen kapsamda değerlendirilmez. Bu tip borçlar, yeterli bir şekilde teminat altına alınmamışsa; tasfiye memurları tarafından bu borçları karşılayacak tutarda para notere depo edilecektir. Tasfiye süreci itibariyle vadesi gelmemiş olan şirket borçları ise, Merkez Bankası’nın (TCMB) kısa vadeli kredilere uyguladığı oran üzerinden iskonto edilerek alacaklılara ödenecektir. İskonto edilmesi mümkün olmayan alacaklar hariç, alacaklıların bu şekildeki ödemeyi reddetme hakkı bulunmamaktadır.

Şirketlerin tasfiyesi hukuk alanında özel bir alan olmaktadır. Bu sebeple halkın kay kaybı yaşama olasılığı olabilmektedir. Bu sebeple şirketin tasfiyesi konusunda alacaklı ve borçlunun da avukat yardımı alması şiddetle tavsiye edilir.