yenilenebilir-enerji-kaynaklari-ve-biyogaz

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Biyogaz

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Biyogaz Yenilenebilir enerji kaynakları, doğal süreçler tarafından sürekli olarak yenilenen ve çevresel açıdan sürdürülebilir enerji biçimleridir. Bu kaynaklar, fosil yakıtların yerini alarak iklim değişikliğiyle mücadelede ve

Devamını Oku »
lisansi-iptal-edilen-petrol-istasyonu

Lisansı İptal Edilen Petrol İstasyonu

Lisansı İptal Edilen Petrol İstasyonu Genel Bilgi Petrol İstasyonu lisansı sona erme, iptali durumları Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma Ve Soruşturmalarda Takip Edilecek

Devamını Oku »

Enerji Hukuku Nedir?

Enerji hukuku, yenilenebilen ve yenilenemeyen enerjinin kullanılması ve vergilendirilmesi hususunu düzenleyen bir hukuk dalıdır. Enerji hukukunda genelde elektrik, doğalgaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazı piyasaları ve yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili alanlarda düzenlemeler vardır.

EPDK Nedir?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türkiye enerji piyasalarının düzenlenmesinden sorumlu temel kamu organıdır. 4628 sayılı EPDK kanunu ile teşkilat ve görevler düzenlenmiştir.
EPDK, enerji piyasalarındaki şirketlerin sorumlu oldukları işlemler ve bu işlemlere ait hak ve yükümlükleri saptayan lisansları verir, şirketlerin sermaye verimlerini takip eder, verim standartlarını belirler, dağıtım ve tüketici hizmetleri yönetmeliklerini meydana getirip bu fiyatların enflasyona göre güncelleyen yöntemleri uygular, piyasada belirlediği fiyatlandırma esaslarına bağlı kalınmasını sağlar.

Madencilik Hukuku Nedir?

Madenlerin aranması, işletilmesi, üzerinde hak sahibi olunması ve terk edilmesine dair esas ve usuller ile birlikte bu süreçte yer alan şahısların hak ve sorumluluklarının düzenlendiği hukuk dalıdır.

Maden İşletme Ruhsatı Nasıl Alınır? Kimler Maden İşletme Ruhsatı Alabilir?

Maden hakları, hak ehliyeti kullanmaya yetkili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, madencilik faaliyetini gerçekleştirebileceği statüsünde yazan T.C. Kanunlarına göre belirlenmiş tüzel kişiliğe sahip şirketlere, KİT’ler ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle diğer kamu kurum, kuruluş ve idarelerine gerçek veya tüzel tek kişi namına verilir.
Devlet memurları, diğer kamu görevlileri, MTA Genel Müdürlüğü’nün merkez, taşra teşkilatında görevli yevmiyeli ve sözleşmeli personelin, maden arama ve işletme için ruhsat almaya izni yoktur. Yabancı milletten olanlar ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre düzenlenmemiş yabancı şirketler Maden Kanunu çerçevesinde arama ve işletme ruhsatı almaya hak kazanamaz. Maden işletme ruhsatı posta yoluyla alınmaz.
Maden işletme ruhsatı alabilmek için öncelikle ruhsatı alınacak maden grubunun belirlenmesi gerekir. Ardından ruhsat alınacak alanın koordinatları ve paftası belirlenir. Madenlerin çeşitli alanlarla sınırlı kalacak şekilde ruhsatı alınabilir. 1 (b) grubundaki madenler için 50 hektar, 2(a) ve 2 (b) grubu madenler için 100, 3. grup madenler için 500 hektar, 4. Grup madenler için 2.000 hektar, 6. Grup madenler için 5.000 hektar, 5. grup madenler için 1.000 hektar, tamamı denizlere yapılan 3. 4. 6. grup ruhsatı için 50.000 hektar alan belirlenmiştir.

Enerji ve Madencilik Hukuku

Enerji hukuku ve madencilik hukuku çok teknik alanlar olup bu alanlar ile ilgili çıkan uyuşmazlıklarda uzman bir enerji hukuku avukatı veya maden hukuku avukatı ile süreci yönetmek oldukça önemlidir. Açılan dava neticesinde mağduriyet yaşamamak adına bir avukat ile devam eden sürecin sonunda istenilen sonuca ulaşılır.