Enerji Ve Madencilik Hukuku

Elektrik Piyasasında Lisanslama Süreci ve Başvuru Yolları Nelerdir?

elektrik-piyasasinda-lisanslama-sureci-ve-basvuru-yollari-nelerdir

Elektrik enerjisi piyasasında; üretim, iletim, dağıtım, satış, ithalat, ihracat, işletim faaliyetlerini göstermek isteyen tüzel kişi; her faaliyet için ve söz konusu faaliyetlerin birden çok tesiste yürütülecek olması hâlinde her tesis için ayrı lisans almak zorundadır.

Tesisin fiziki durumu göz önünde bulundurularak birden fazla projeye konu ünitelerin, tek bir ön lisans veya lisans kapsamında değerlendirebilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna başvurmalıdır.

Üretim faaliyetiyle uğraşacak tüzel kişilerin, faaliyeti birden fazla tesiste yürütecek olması hâlinde, her tesis için ayrı ön lisans alması gereklidir. Ancak birden çok yapı veya müştemilatının yüzeylerinde tesis edilen aynı cins yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim tesisleri bulunuyorsa, sisteme aynı noktadan bağlanmak şartıyla tek bir ön lisans veya üretim lisansı alınabilmektedir.

Ön lisans başvurusunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen banka teminat mektubu başvuru tarihinden itibaren beş gün içinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na sunulmalıdır. Şirket esas sözleşmesinde yar alan asgari sermayesinin, üretim tesisi için toplam yatırım tutarının %5’ine, nükleer enerjiye veya yerli kömüre dayalı üretim tesisi inşası için yapılan ön lisans başvuruları açısından %1’ine artırılması ve sözleşmenin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na sunulması gerekmektedir. Ayrıca ön lisans alma bedeli Kurum hesabına yatırılmalı ve belge Kurum’a ibraz edilmelidir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği çerçevesinde alınması gerekli olan kararın, son 8 yıl içinde elde edilmiş, şartlara uygun rüzgâr veya güneş ölçümünün yapıldığını gösterir belgenin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na sunulması halinde ön lisans başvurusu tamamlanır.

Üretim lisansı müracaatında bulunmak isteyen ön lisans sahibi tüzel kişi, ön lisansı kapsamındaki yükümlülüklerini tamamlamak koşulu ile ön lisans süresi içerisinde Kuruma üretim lisansı başvurusunda bulunur. Bu başvuruda da Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararıyla belirlenen tutarda teminat, YEKA Yönetmeliği çerçevesinde Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilen iş programı, lisans alma bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belge ve şirket esas sözleşmesi bulunmalıdır.