havayolu-tasimaciliginda-yolcunun-tazminat-talepleri-nelerdir

Havayolu Taşımacılığında Yolcunun Tazminat Talepleri Nelerdir?

Havayolu Taşımacılığında Yolcunun Tazminat Talepleri Nelerdir? Montreal Sözleşmesinin 17. Maddesi gereğince, bütün sorumluluk sebepleri mevcut olsa dahi yolcunun, kaza nedeniyle uğradığı zararı ispatlaması gerekmektedir. Kaza neticesinde, yolcu vefat edebilir veya bedensel yaralanmaya maruz kalabilir. Bedensel yaralanma durumunda

Devamını Oku »
hava-araci-ipotegi-nedir

Hava Aracı İpoteği Nedir?

Hava Aracı İpoteği Nedir? Hava Aracı Nedir? Hava Aracı İpoteği işlemlerini tanımlamadan önce hangi araçların ipoteğinin yapılacağına bakmak yerinde olacaktır. Hava aracı kavramını her ülkenin farklı yorumlaması mümkündür zira hava yolu taşımacılığıyla ilgili imzalanmış olan ve bizim

Devamını Oku »
havacilik-yolcu-tasima-sozlesmesi-nedir

Havacılık Yolcu Taşıma Sözleşmesi Nedir?

Yolcu Taşıma Sözleşmesi Nedir? Havacılık Yolcu Taşıma Sözleşmesi geçmeden önce Türk hukukuna göre taşıma sözleşmesinin içeriğini irdelemekte yarar vardır. Zira havacılık taşıma sözleşmesiyle 6102 sayılı TTK’da tanımlı taşıma sözleşmeleri arasında genel hususlar anlamında benzerlikler mevcuttur. 850. madde

Devamını Oku »
Bu Kategorideki Tüm Makaleleri Görüntülediniz.

Avukatlarımız

Danışmanlarımız

Hava Hukuku Nedir?

Hava hukuku, hava sahasının kullanılması ve bu sahadan havacılık için menfaatlenilmesi adına hava sahasının idare edilmesine ve yönetilmesine dair kurallar bütünüdür. Hava sahası mefhumu, bir ülkenin fiziki açıdan sınırları dahilinde karasuları ve kara parçaları veya sınırları aşikar bir kara veya deniz bölümünün üstünde kalan hava tabakasıdır.

Hava Hukukunun Kamu ve Özel Hukuk İle İlişkisi

Hava hukuku; gerçekleştirilen ticari faaliyetler, taşıma, yükleme, boşaltma, alan işletmeciliği, kiralamalar gibi sektörel alanlara giren bir hukuk olması sebebiyle özel hukuk alanında kalmaktadır. Ancak çalışma izinleri, işletmecilik ruhsatı, yapılan işlerin vergilendirilmesi gibi durumlar gözetildiğinde kamu hukuku alanına girdiği görülmektedir. Bu durumda hava hukukun karma hukuk alanına giren bir hukuk dalı olduğu sonucuna varılır.

Hava Hukukunun Özellikleri

Politik Olma Özelliği

Gökyüzünün serbestliği, devletlerin havada egemenliğinin sürdürülmesi, sivil havacılığın ve sivil havacılıkta etkinlik gösteren havayollarının hakimiyeti, denetlenmesi ve desteklenmesi, rekabetin belirli düzeyde olması gibi konular ülkelerin ekonomik, siyasi ve politik durumlarında etkili olmuştur.
Yapılan bir uçuşun dahi birçok ülkenin üzerinden geçmesi sonucunda bu ülkelerin yargı alanına konu olma durumu oluşmaktadır. Hava araçları sınırı olmaksızın faaliyet gösterdiğinden ülkeler havadan gelecek herhangi bir saldırıya karşın kendilerini korumak için her türlü önlemi almaktadırlar. İşte bu sebeplerden dolayı hava hukuku politik olma özelliğini taşır.
Uluslararası Olma Özelliği
Tek bir hava aracının yaptığı uçuş yahut operasyonla birçok devletin hava sahasından geçilmesi ve uluslararası niteliğe haiz, hiçbir ülkeye ait olmayan denizlerin üzerindeki hava sahalarında yapılan uçuşlar hava hukukunun uluslararası olma niteliğinde rol oynamıştır.
Otonom Olma Özelliği
Hava hukukuna kara ve deniz gibi alanlarda uygulanan hukuk kurallarının doğrudan uygulanamayacağı, hava hukukunun özel hukuki durumları barındırması ve kendine has bir konumda olması sebebiyle hava hukuku bu özelliğe sahiptir.

Hava Hukukunda Uluslararası Yasal Düzenlemeler

Varşova Konvansiyonu: Temelinde uluslararası özellikte havayolu vasıtasıyla olan yük ve yolcu taşımalarıyla ilgili düzenlemeler vardır. 1955 La Haye Protokolü, 1966 Montreal Intercarrier Agreement, 1971 Guatemala City Protokolü, 1975 Montreal Protokolleri şeklinde değişiklikleri olmuştur.

1999 Montreal Konvansiyonu: La Haye sistemindeki belli durumların bir çatı altında birleştirmek hedeflenmiştir. Yük taşımaları, yolcu taşımaları ve sorumluluk ile ilgili haller Varşova Konvansiyonun içindeki protokoller ve sistemlerden alınarak düzenlenmiştir.
Şikago Konvansiyonu: Havacılıkta seyrüsefer, uluslararası sivil havacılık organizasyonu ve uluslar arası hava taşımacılığı olmak üzere üç temel başlık altında hazırlanmıştır.

Hava Hukukunda Ulusal Yasal Düzenlemeler

2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu: Kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin havacılık faaliyetleriyle ilgili düzenlemeler içerir ancak devletin sahip olduğu hava araçları, açıkça belirtilmediği durumlarda kanunun kapsamı dışındadır.
Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği: İç ve dış hatlarda tarifeli ya da tarifesiz seferler ile bedeli mukabilinde yolcu veya yük taşıma hususunda kurulan ya da kurulacak olan ticari hava işletmeleri ile ilgili hükümler barındırır.

error: İçerikleri dilerseniz yazdırabilirsiniz. Ancak MDM Hukuk ve Danışmanlık Sitesinde yer alan herhangi bir makaleyi yayımlayamazsınız!