Ceza Hukuku

İnfaz Yasasından Kimler Yararlanacak?

infaz-yasasindan-kimler-yararlanacak

İnfaz Yasasından Kimler Yararlanacak?

infaz yasasından kimler yararlanacak;

Yeni İnfaz Yasası:

Covid-19 sebebiyle alınan tedbirler kapsamında infaz yasası hakkında değişiklik görüşmeleri yapılmış olup yeni yasa 14 Nisan 2020 tarihinde 7242 sayılı kanun ile hayatımıza girmiş bulunmaktadır. Yapılan bu değişiklik ile hükümlülerin ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken sürelerin yeniden belirlenmesi gerekmiştir ve bu infaz kanunundan kimlerin faydalanacağı sorusu gündeme gelmiştir.

En önemli ve kamuoyunda da en fazla dikkat çeken değişiklik şüphesiz, koşullu salıverilme oranının 2/3’ten 1/2’ye, mükerrir durumda olanlar ve örgütlü suçlar bakımından ise infaz oranı 3/4’ten 2/3’e indirilmesidir.

Diğer değişikliklere bakacak olursak, infaz yasasına ilişkin olarak denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazında koşullu salıverilme için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken sürenin 4/5’inin cezaevinde geçirilmesi gerekir.

Hükümlü denetimli serbestlikten en fazla üç yıl süreyle yararlanabilir. 0-6 yaş grubunda çocuğu bulunan kadın hükümlüler, ağır hastalık, engellilik ve kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyenler, koşullu salıverilme için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken sürenin 3/5’nin cezaevinde geçirmelidir. Denetimli serbestlikten en fazla dört yıl faydalanabilir.

30.03.2020 tarihine kadar işlenen suçlarda;

istisna suçlar hariç denetimli serbestlik süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarılmıştır. Örnek vermek gerekirse sanığın kesinleşmiş cezası 4 yıl 6 ay olsun, bu hükümlünün cezasının infazına başlanacağı zaman eğer istisnai suçlardan birini işlememişse koşullu salıverme oranındaki değişiklikten dolayı cezasının 1/2’si düşecektir.

Cezası 2 yıl 3 aya düştükten sonra ise bu ceza miktarının 3 yılın altında kalıp kalmadığına bakılır. 2 yıl 3 ay, 3 yılın altında kaldığı için bu kişi artık denetimli serbestlik hükümlerinden de yararlanabilir hale gelmiştir.

Yani kesinleşmiş 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişinin eğer sicili temiz ise yani sabıka kaydı, mükerrir suç durumu, yasadan yararlanamayacak sayılı suçlardan olma durumu yok ise denetimli serbestlikten yararlanacak ve ceza infaz kurumuna girmeyecektir. Bu anlatılan sebepledir ki kamuoyu yeni infaz yasasına tepki göstermiştir. Pandeminin olumsuz etkilerini bertaraf etme amacı olsa dahi 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlünün denetimli serbestlikten faydalanabilmesi ceza hukukunun ve infaz hukukunun amacından sapmasına sebep olabilecektir.

1 yıldan 3 yıla çıkarılan denetimli serbestlik,

hükümlerinden yararlanmaya engel suçlar ise şunlardır; kasten öldürme suçları, üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden ve ruh sağlığı bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçları, neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçu, işkence suçu, eziyet suçu, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, uyuşturucu suçları, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar, devletin güvenliğine karşı suçlar, terör suçlarıdır. Bu hüküm 3 yıllık süre kapalı cezaevinde bulunan iyi halli hükümlüler hakkında da uygulanır. infaz Yasasından Kimler Yararlanacak

30.03.2020 tarihine kadar işlenen suçlarda istisna suçlar hariç 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ve 70 yaşını bitirmiş hükümlüler hakkında denetimli serbestlik süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarılmıştır. İstisna suçlar; kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar, devletin güvenliğine karşı suçlar, terör suçları olarak düzenlenmiştir. Bu hüküm 4 yıllık süre kapalı cezaevinde bulunan iyi halli hükümlüler hakkında da uygulanır. infaz Yasasından Kimler Yararlanacak

İnfaz Yasasından Yararlanamayacak Kişiler:

Aftan yararlanamayan suçlar ise şunlardır;

 • Kasten öldürme suçları (TCK 81, 82, 83)
 • İşkence suçu (TCK 94, 95)
 • Eziyet suçu (TCK 96)
 • Cinsel saldırı 2. fıkra hariç (TCK 102)
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki 2. ve 3. fıkra hariç (TCK 104)
 • Cinsel taciz (TCK 105)
 • Devletin sırlarına karşı suçlar (TCK 326-339 arası)
 • Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar
 • Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (TCK 132-138 arası)

Çocuklar için;

 • Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar (TCK 102-105 arası)
 • Uyuşturucu suçları (TCK 188)
 • Terör suçları (3713 sayılı yasa)
 • Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar sayılan bu kişiler yeni şartlardan yararlanamamaktadır.