Noterin Hukuki Sorumluluğu ve Tazminat Davası

Noterin Hukuki Sorumluluğu ve Tazminat Davası

Noterin Hukuki Sorumluluğu ve Tazminat Davası Noterlik Nedir? Hukukumuzda noterlik, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nda düzenlenmiştir. Noterlik, hukuk güvenliğini sağlamak ve çıkan uyuşmazlıkları giderebilmek için yapılan işlemleri belgelendiren ve kamu hizmeti özelliği taşıyan bir kurumdur. Noterlerin aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. Bu davalar noteriı gerçekleştirdiği işlemler sonucunda zarar meydana gelmesi sonucu açılır. Noterlik Kanunu…

Destekten-Yoksun-Kalma-Tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir? Destekten yoksun kalma tazminatı hayatta iken maddi anlamda destek görülen kimsenin hukuka aykırı fiiller neticesi ile ölümü halinde destek verdiği kişinin yaşamının kötüleşmesi durumunda açılacak olan maddi tazminat davasıdır. Destek kavramı yalnızca para ya da maddi destek olarak algılanmamalıdır. Hizmetten mahrum kalma da destekten yoksun alma tazminatı davası açmak için…

Basın-Yayın-Yoluyla-Kişilik-Haklarının-İhlali-Nedeniyle-Manevi-Tazminat-Davası

Basın Yayın Yoluyla Kişilik Haklarının İhlali Nedeniyle Manevi Tazminat Davası

Basın Yayın Yoluyla Kişilik Haklarının İhlali Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Basın Özgürlüğü Nedir? Basın Yayın Yoluyla Kişilik Hakları İhlal Edilebilir Mi? Basın özgürlüğü Anayasanın 28.maddesinde ve 5187 sayılı Basın Kanunun 3.maddesinde düzenlenmiştir. Basın Kanunun 3.maddesinde açık şekilde “Basın özgürdür. Bu özgürlük; bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarını içerir.” İfadeleri yer almaktadır. Buna…