23 Ağustos 2022

Malpraktis (Doktor Hatası) Davaları

Malpraktis Malpraktis bir meslek mensubunun, mesleğini icra ederken yaptığı hatalı uygulamalar için kullanılır. Malpraktis Tanımı Malpraktis’in tanımı Türk Tabipler Birliği’nin Meslek Etiği Kurallarında Kötü Hekim Uygulaması başlıklı 13. Maddesinde “Bilgisizlik, deneyimsizlik ve ilgisizlik hastanın zarar görmesi” olarak […]
21 Haziran 2022

Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası

Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası Yakalama, gözaltı, tutuklama kararları kişi hak ve hürriyetlerine müdahale eden tedbirlerdir. Kişinin; haksız tutukluluğu durumunda kişiliğine yapılan bu müdahalelerden dolayı devletten tazminat talebinde bulunma hakkı doğar. Bu tazminat talepleri kişinin bulunduğu yer […]
6 Haziran 2022

Sigorta Türlerine Göre Rücu Davaları

Sigorta Türlerine Göre Rücu Davaları Sigorta türlerine göre rücu davaları konulu makalemizde detaylı olarak sigorta rücu davaları hakkında kısa bilgilendirmeyi okuyabilirsiniz. Sigorta şirketinin rücu hakkını sigorta hukukunda şirketin sigorta ettirene tazminat talebi ve diğer detaylar aşağıda yer […]
11 Mart 2022

Zorunlu Trafik Sigortalarında Eşdeğer Parça Uygulaması

Zorunlu Trafik Sigortalarında Eşdeğer Parça Uygulaması Sigorta sözleşmesi sigortacının, belli bir prim karşılığında sigortalının para ile ölçülebilen bir menfaatini zarara uğratan bir rizikonun meydana gelmesi sonucu zararı gidermeyi ya da bu zarara karşılık tazminat ödemeyi taahhüt ettiği […]
error: İçerikleri dilerseniz yazdırabilirsiniz. Ancak MDM Hukuk ve Danışmanlık Sitesinde yer alan herhangi bir makaleyi yayımlayamazsınız!