9 Nisan 2023

Miras Paylaşımı Davası Nedir

Miras Paylaşımı Davası Miras paylaşımı davası, mirasın kanuni mirasçılar arasında paylaştırılması konusunda açılan bir davadır. Miras paylaşımı davası, genellikle miras bırakanın ölümünden sonra mirasçılar arasında mal paylaşımı yapılamadığında veya mirasçıların […]
14 Mart 2022

Elbirliği Mülkiyeti İle Miras Ortaklığında Açılan Davadan Feragat

Elbirliği Mülkiyeti İle Miras Ortaklığında Açılan Davadan Feragat Dava arkadaşlarından bir ya da bir kaçının kötü niyetli olarak veya hukuken geçerli olmayan başka sebeplerle diğer dava arkadaşlarıyla birlikte hareket etmemeleri, […]
25 Şubat 2022

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davaları

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davaları Muvazaa Nedir? Muris Muvazaası Nedir? Muvazaa kişilerin gerçek iradelerini gizleyerek, gerçek iradelerinin dışında farklı bir görüntüde hukuki tasarruf yapılmasına denir. Muvazaalarda genellikle […]