Mirastan Feragat Sözleşmesi

Mirastan Feragat Sözleşmesi

Mirastan Feragat Sözleşmesi Mirastan feragat sözleşmesi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 528. Maddesinde yer edinmiştir. Bu maddeye göre; miras bırakan, bir mirasçıyla karşılık olmadan veya karşılık bekleyerek mirastan feragat sözlesmesi yapabilir. Mirastan feragat eden tarafın mirasçılık sıfatı kaybolur. Karşılık beklenerek mirastan feragat edildiği takdirde–sözleşmede aksi belirtilmedikçe- feragat edenin alt soyu için de geçerli olur. Mirastan…

Tanıkla İspat

Tanıkla İspat

Tanıkla İspat Senede karşı senetle ispat zorunluluğunun istisnalarından bir tanesi de tanıkla ispattır. Buna göre tanık, belirli bir vakıa hakkında gördüğünü, duyduğunu bildiren kişilerdir. Tanık olabilmek için; Herkes tanık olabilir, yaş sınırı mevcut değildir. Hiç kimse kendi davasına tanık olamaz. Aynı şekilde isticvap edilmiş kimselerin de tanık olması mümkün değildir. Tanığın temyiz gücüne sahip olması…

Mirasçılık-Belgesi-Nedir

Mirasçılık Belgesi

Mirasçılık Belgesi Nedir? Mirasçılık Belgesi Genel tanımıyla bu belge yasal mirasçı oldukları belirlenenlere verilen mirasta hak sahibi olduklarının kanıtına yarayan bir belgedir. Bu belgeye sahip olmak mirasta hak sahibi olunduğuna karine olsa da mirastan kesin pay alınacağı anlamına gelmemektedir. Veraset ilamı olarak da bilenen bu belge sulh hukuk mahkemelerine ve noterlere başvurularak temin edilmektedir. Mirasçılar…

Terekenin-ve-Mirasın-Tespiti-Davası

Tereke ve Mirasın Tespiti Davası

Tereke ve Mirasın Tespiti Davası Tereke Nedir? Tereke, ölen ya da gaipliğine karar verilen kişilerin mal varlığı(aktifleri ve pasifleri), hak ve borçlarının tümüne verilen isimdir. Bu hakların içine murisin şahsa bağlı hakları dâhil değildir. Örnek vermek gerekirse, murise tanınmış intifa hakkı terekeye dahil olmaz ve hiçbir şekilde mirasçılara geçmez. Tespit Davası Açmakla Ne Amaçlanır? Mahkemeden…

Mirasçılıktan-Çıkarma-(Iskat)

Mirasçılıktan Çıkarma (Iskat)

Mirasçılıktan Çıkarma (Iskat) 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 510. Maddesinde düzenlenmiştir. Bir kişinin saklı paylı mirasçılarından birinin mirasçılığına son vermesi ve onu mirasının dışında bırakmasıdır. Miras bırakan mirasçısını kısmen de olsa mirastan mahrum etmek niyetinde ise tasarrufunda bunu hiçbir şüpheye yer kalmayacak şekilde açık ve kesin ortaya koymuş olmalıdır. Kanunda iki farklı şekilde mirasçılıktan çıkarma…

miras-paylasimi-davasi-nedir

Miras Paylaşımı Davası Nedir

Miras Paylaşımı Davası; Paylaşmanın anlamı teredeki malların bölünerek kesin bir şekilde mirasçılara isabet eden hisselerin ayrılıp mirasçıların kendi kişisel malvarlıklarına geçmesi işlemidir. Mirasın paylaşımı sırasıyla: Mirasçılar Miras bırakan Üçüncü kişiler (vasiyeti tenfiz memuru) Hâkim bu dört farklı kişi ve kişi grubu tarafından yapılabilir. Kanundaki bu sıralama öncelik sırasıdır. İlk sırada mirasçıların mirası kendi aralarında paylaşımı…