3 Haziran 2023

İkinci El Araç Satışlarında Satıcının Ayıp Nedeniyle Sorumluluğu

İkinci El Araç Satışlarında Satıcının Ayıp Nedeniyle Sorumluluğu Günümüzde ikinci el araç satışlarına olan rağbetin artması ile birlikte bu alanda doğabilecek hukuki uyuşmazlıkların da sayısı artmıştır. Bu makalemizde ikinci el […]
17 Mayıs 2023

Basın Yayın Yoluyla Kişilik Haklarının İhlali Nedeniyle Manevi Tazminat Davası

Basın Yayın Yoluyla Kişilik Haklarının İhlali Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Basın ve yayın organları, kişilik haklarına saygı göstermekle yükümlüdürler. Ancak, bu hakların ihlali durumunda, kişilerin manevi olarak zarar görmeleri mümkündür. […]
23 Ağustos 2022

Malpraktis (Doktor Hatası) Davaları

Malpraktis Malpraktis bir meslek mensubunun, mesleğini icra ederken yaptığı hatalı uygulamalar için kullanılır. Malpraktis terimi, genellikle bir profesyonelin, özellikle bir sağlık hizmeti sağlayıcısının (doktor, hemşire, diş hekimi vb.) profesyonel yükümlülüklerini […]
11 Mart 2022

Zorunlu Trafik Sigortalarında Eşdeğer Parça Uygulaması

Zorunlu Trafik Sigortalarında Eşdeğer Parça Uygulaması Sigorta sözleşmesi sigortacının, belli bir prim karşılığında sigortalının para ile ölçülebilen bir menfaatini zarara uğratan bir rizikonun meydana gelmesi sonucu zararı gidermeyi ya da […]
25 Ocak 2022

Yaralı Yakınlarının Manevi Tazminat Hakkı

Yaralı Yakınlarının Manevi Tazminat Hakkı Kişilik Hakkının İhlali ve Cezai Yaptırım Kişilik hakkının ne olduğunu açıklayarak başlayalım. Kişilik hakkı, bireyin kişiliğini oluşturan tüm değerlerin üzerinde olan şahsa bağlı, mutlak haklardandır. […]
16 Ocak 2022

Noterin Hukuki Sorumluluğu ve Tazminat Davası

Noterin Hukuki Sorumluluğu ve Tazminat Davası Noterlik Nedir? Hukukumuzda noterlik, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nda düzenlenmiştir. Noterlik, hukuk güvenliğini sağlamak ve çıkan uyuşmazlıkları giderebilmek için yapılan işlemleri belgelendiren ve kamu hizmeti […]