Sosyal Medya Kayıtlarının (WhatsappFacebook) Boşanmada Delil Olması

Sosyal Medya Kayıtları (WhatsApp\Facebook Vb.) Boşanmada Delil Olur Mu?

Sosyal Medya Kayıtlarının (Whatsapp\Facebook) Boşanmada Delil Olması Sosyal Medya Kayıtları Boşanmada Delil Olur mu sorusu sürekli sorulan sorulardandır. Sosyal Medya Kayıtlarının (WhatsApp\Facebook) Boşanmada Delil Olması konusunun cevabı direk olur yada olmaz şeklinde verilemez. Makalemizde Sosyal Medya Kayıtları (WhatsApp\Facebook) Boşanmada Delil Olması hususunun yargı kararları ışığında inceleyerek sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Sosyal Medyanın İletişimimizde Önemi ve Yeri…

Nüfus Davaları Nerede Açılır

Nüfus Davaları Nerede Açılır?

Nüfus Davaları Nerede Açılır? Bir kişinin, Nüfus Müdürlükleri tarafından tutulan nüfus sicil kayıtlarının düzeltilmesi veya iptali istemiyle açılan davalar nüfus davalarıdır. Nüfus davaları birçok farklı sebebe dayanılarak açılabilmekte olup kişinin nüfus kayıtlarında yapılan bir yanlışlığı ya da gerçek olmayan bir bilginin düzeltilmesi gerekir. Dolayısıyla nüfus davaları, nüfus kayıtlarında yapılması gereken düzeltmeler için açılır. Belirtmek gerekir…

bosanma-davasi-nerede-acilir

Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma Davası Nerede Açılır? Türk Medeni Kanunu’nun ikinci bölümünde düzenlenen boşanma davası eşlerden birinin zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebeplerinden birini veya birkaçını ileri sürerek açabileceği evlilik birliğinin sonlandırılmasını esas alan dava türüdür. Evliliğin sonlandırılması ile hâkim yalnızca…

nafaka-nedir

Nafaka Nedir?

Nafaka Nedir? Nafaka, Aile Hukukundan kaynaklanan maddi bir yükümlülüktür. Genellikle eşlerin boşanmaları sırasında talep edilen nafaka, Ayrıca aile içerisinde geçim sıkıntısı yaşayan alt soy, üst soy ve kardeşler tarafında da talep edilebilmektedir. Nafaka Çeşitleri Nelerdir? Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş olan 4 çeşit nafaka türü bulunmaktadır. Bunlar; Yardım , Tedbir , İştirak  ve Yoksulluk Nafakasıdır. Bu…

vasilik-nedir

Vasilik Nedir?

Vasilik Nedir? Vesayet Nedir? Kimler Vesayet Altına Alınır? Vasilik Nedir, kişilerin devlet tarafından korunmasını, iş ve işlemlerinin denetim altında olmak koşuluyla tayin edilen kişilerce veya organlarca yapılmasını sağlayan hukuki bir kurumdur. Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre vesayet makamı Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Türk Medeni Kanununa göre vesayet altına alınacak kişiler şunlardır: 18 yaşından küçük olup, velayet…

babalik-davasi-nedir

Babalık Davası Nedir?

Babalık Davası Nedir? 1. Babalık Davası Nedir Çocuk ile Babalık İlişkisi Nasıl Kurulur? Türk Medeni Kanuna göre çocuk ile analık ilişkisi doğumla kurulur. Ancak çocukla babalık ilişkisi doğumla kurulmaz. Kanuna göre çocukla babalık ilişkisi birden fazla yolla mümkün olabilir. Bunlar babanın çocuğun anasıyla evli olması, babanın çocuğu tanıması ve babaya babalık davası açılması diğer bir…

yabanci-bosanma-kararlarinin-turkiyede-taninmasi

Yabancı Boşanma Kararlarının Türkiye’de Tanınması

Yabancı Boşanma Kararlarının Türkiye’de Tanınması Eşler arasında son bulan evliliğin farklı bir ülkede geçerlilik kazanması için tanınması gerekmektedir. Ülkemiz uygulamasındaki şartları ve yabancı makam ve mahkemeler tarafından verilmiş boşanma kararlarının ülkemizde tanınarak hüküm ve sonuç doğurması aşağıda anlatılmıştır. Yabancı mahkeme tarafından boşanmalarına karar verilen eşlerin Türkiye’de tekrar evlenebilmeleri ya da Türk Nüfus Kütüğüne medeni halin…

bosanma-protokolu-sonucu-tapu-iptal-ve-tescil-davasi

Boşanma Protokolü Sonucu Tapu İptal ve Tescil Davası

Boşanma Protokolü Sonucu Tapu İptal ve Tescil Davası Uygulamada tapu iptal ve tescil davası olarak bilinen tescile zorlama davası, boşanma davasında da sık karşılaşılan bir durumdur. Boşanma talebiyle mahkemeye başvuran eşlerin tapudaki kayıtların iptalini ve tescilini yapılmasını da isteyebilirler. Bu bakımdan eşlerin ayrı bir dava açmasına gerek olmadığı için boşanma protokolü sonucu tapu iptal ve…

evlat-edinme-nedir-nasil-edinilir

Evlat Edinme Nedir? Nasıl Edinilir?

Evlat Edinme Nedir? Nasıl Edinilir?  Türkiye’de Evlat Edinmenin Yasal Hukuki Dayanağı Nedir? Evlat edinme; Türkiye’de evlat edinme ile ilgili asli yasal düzenleme 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ikinci kısım birinci bölüm dördüncü ayrımda 305-320.maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu kanunda genel bilgiler ve genel şartlar belirlenmekle beraber, evlat edinme usul ve prosedürleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler…

bosanma-davasi-masrafi-2021

Boşanma Davası Masrafı 2021

Boşanma Davası Masrafı 2021 Boşanma davalarına bakan avukatların avukatlık ücretleri boşanma davasının zorluğuna ve delillerin yoğunluğuna göre değişmekte olup bu davalarda ücret belirlenirken 2021 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT) esas alınmaktadır. Belirtmek gerekir ki AAÜT de belirtilen ücretler taban ücretler olup üst limit mevcut değildir. Bu bakımdan bir avukatın bakacağı boşanma davasında alabileceği minimum…