Yabancılar-İçin-Oturma-İzni-(İkamet-İzni)-Nasıl-Alınır

Yabancılar İçin Oturma İzni (İkamet İzni) Nasıl Alınır?

Yabancılar İçin Oturma İzni (İkamet İzni) Nasıl Alınır? Oturma İzni (İkamet İzni) Nedir? Anayasamızın 13. Maddesi herkesin seyahat ve yerleşme hürriyeti olduğunu belirtmektedir. Buna göre Türk vatandaşları ve yabancılar özgürce Türkiye’ye yerleşebilir. Ancak kamu sağlığı ve güvenliği için ve yabancıların korunması, kontrolü ve tespiti için yabancıların yerleşmeleri izin usulüne bağlanmıştır. Bu izne oturma (ikamet) izni…

turk-hukukunda-multeci-ve-siginmacilara-taninan-hak-ve-hurriyetler-nelerdir

Türk Hukukunda Mülteci Ve Sığınmacılara Tanınan Hak Ve Hürriyetler Nelerdir?

Türk Hukukunda Mülteci Ve Sığınmacılara Tanınan Hak Ve Hürriyetler Nelerdir? Mülteci veya sığınmacı kavramları ne anlama gelmektedir? Tarih boyunca insanlık birçok amaç uğruna mücadele etmiştir. Bu mücadeleler sırasında şiddetin sınırlarının aşılması sonucu savaşlar ortaya çıkmaktadır. Savaşlar genel olarak devletler arasında çıkmasına rağmen asıl mağdur olanlar savaşan devletlerin halklarıdır. Savaşlardan kaynaklı olarak zarar görmekten çekinen kişiler…

ankara-idare-hukuku-avukati

Ankara İdare Hukuku Avukatı

Ankara İdare Hukuku Avukatı Hangi Alanlarla İlgilenir? Ankara İdare Hukuku Avukatı; idare hukuku, kamu hizmetlerini hayata yansıtmak ve kamu yararını gerçekleştirmek amacını taşıyan idarenin teşkilatlanması ve faaliyetlerini düzenleyen, bireye tanınan haklar ve özgürlükler ile devlete tanınan ayrıcalıklar ve statüleri dengelemeye çalışan hukuk dalıdır. Belirtmek gerekir ki idare devlet gücü ve yetkilerine sahip olmasından mütevellit bireylerin…

khk-ile-ihrac-edilenlerin-7256-sayili-kanun-uyarinca-basvuru-hakki-nelerdir

KHK İle İhraç Edilenlerin 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Başvuru Hakkı Nelerdir?

OHAL İnceleme Komisyonu KHK İle İhraç Edilenlerin Başvuru Hakkı, KHK ile tesis edilen işlemlere karşı hak kayıplarını engellemek amacıyla 2018 yılında OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu kurulmuştur. Bu komisyon ile kamu görevinden çıkarılma, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, kurumların kapatılması ve emekli personelin rütbelerinin geri alınması işlemlerine karşı başvuru yolu getirilmiştir. Bu komisyonun çalışma usulü ise 7075 sayılı…

anayasa-mahkemesine-bireysel-basvuru

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1954 yılından beri temel hak ve özgürlükleri koruma altına alan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine taraf devletlerden biridir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ilişkin hak ihlalleri ve uyuşmazlıkları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aracılığıyla çözmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 1987 yılında bireysel başvuruda bulunma hakkını, 1990 yılında zorunlu yargılama yetkisini kullanmaya…

avrupa-insan-haklari-mahkemesine-basvuru

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Başvuru

Avrupa insan hakları mahkemesi başvuru Kişiler, temel hak ve hürriyetlerini hem kendi devletinin yargısı hem de uluslararası yargı nezdinde korumaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(AİHM) de, kişilerin hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)’de belirtilen haklarını hem de ek protokollerdeki haklarını uluslararası yargı nezdinde korumak amacıyla 1959’da oluşturulmuş uluslararası bir yargı kurumudur. Yukarıda da bahsedildiği üzere AİHS…

idare-hukukunda-olaganustu-kanun-yollari

İdare Hukukunda Olağanüstü Kanun Yolları

Kanun yolu; ilk derece mahkemesinde verilen bir karara karşı, bu kararın usule veya hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle denetlenmesi için yargı düzeninin en üst mahkemesine başvurmaktır.idare hukukunda kanun yolları Kanun yollarının amacı hem kendisi hakkında yanlış karar verildiğini düşünen bireylerin bu yolla tatmin edilmesini ve bireylerin, toplumun adalete olan inancını güçlendirmek hem de usule veya hukuka…