Nazım İmar Planı Nedir? Nazım İmar Planı Nasıl Hazırlanır?

Nazım İmar Planı Nedir

Nazım İmar Planı Nedir Nasıl Hazırlanır? Nazım İmar Planı, bir şehrin veya bölgenin gelecekteki fiziksel yapılanmasını ve gelişimini şekillendirir. Bu planlar, sürdürülebilir kalkınma, çevresel denge ve yaşam kalitesinin artırılması gibi

Devamını Oku »
tapu-kaydinin-duzeltilmesi-davasi-nedir

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Nedir?

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Nedir? Tapu kaydının düzeltilmesi davası, taşınmaz malların tapu kayıtlarında bulunan yanlış, eksik veya hatalı bilgilerin düzeltilmesi amacıyla açılan bir hukuk davasıdır. Tapu kayıtları, taşınmaz malların mülkiyet

Devamını Oku »
Bu Kategorideki Tüm Makaleleri Görüntülediniz.

İmar Hukuku

Herhangi bir arazi ya da arsa üzerinde gerçekleştirilmesi hedeflenen resmi veya özel yerleşim yerlerinin, gayeleri ve türlerine göre hangi özelliklere haiz olması gerektiğini düzenleyen hukuk dalıdır. Resmi veya özel gayelerle yapılmış bütün bayındırlık hareketleri imar hukuku alanına girmektedir. Bu hukuk dalı ile amaçlanan tüm ülkede çevre ve sağlık koşullarına uygun yapılanmaya gidilmesidir. İmar hukukunun yasal dayanağı 3194 sayılı İmar Kanunu’dur.

İnşaat Hukuku

İnşaat hukuku, inşaat sebebiyle doğan her çeşit uyuşmazlıkları içeren bir hukuk dalıdır. Arazinin üzerinde, içinde ve altındaki tüm yapım faaliyetleriyle ilgilenen inşaat hukuku imar hukukunun bir alt dalı olarak sayılabilir. Buna göre inşaat hukuku alanına giren yapıların inşaları veya planları imar hukuku düzenlemeleri altında yapılır. 3194 sayılı İmar Kanunu’nda inşaat hukuku ile ilgili birçok düzenleme mevcuttur.

İnşaat Sözleşmesinin Çeşitleri

  • Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Sözleşme konusu arsanın sahibinin, arsasının belli bir oranını müteahhide devretmesi akabinde müteahhidin bahsedilen arsaya inşa ettiği belirli sayıda bağımsız kısımları arsa sahibine vermesi konulu ve iki taraflı bir sözleşmedir. Bu sözleşmede müteahhit yüklenici konumundadır. Yüklenici mevzu bahis taşınmaza ait bütün bağımsız kısımları mimari projeye uygun bir şekilde bitirerek arsa sahibine teslim etmek zorundadır.

  • Hasılat(Gelir) Paylaşımı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Sözleşme konusu taşınmazın inşaatı sonucunda daire, dükkan veya ofis gibi bağımsız bölümlerin tarafların belirleyeceği ortaklık dahilinde veya müteahhide yetki bağlanması ile üçüncü kişilere satılarak temin edilecek paranın arsa sahibiyle müteahhit arasında sözleşmede belirlenen oranlarla paylaşma yapılan sözleşmedir.

  • Ücret (Bedel) Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Söz konusu taşınmaz inşaatının müteahhit eliyle ya m2 birim bedel tabanında ya da sözleşmenin başında belirlenen götürü bedelle arsanın sahibine verilmek üzere yapılan bir sözleşmedir. Bu inşaat müteahhit tarafından gerçekleştirilir, ücretl ise inşaatın yapılma oranını ve ödenecek ücreti belirleyen hakedişler doğrultusunda arsa sahibince verilir.

  • Kamu İhalesi İnşaat Sözleşmeleri

Devletteki belli kamu kurumlarının gereksinimi olan bina, depo, yol, köprü vb. inşaat işlerini ihale usulüyle müteahhitlere yaptırılmaktadır. Kamu ihalesi usulüyle inşaat işleri için ya bedeli indirerek bir müteahhit seçilir ya da belli uzmanlık alanlarında hizmet veren firmalara pazarlık yöntemi ile bu işler yaptırılır.

İnşaat Hukuku Süreçler

İnşaat sözleşmelerinin yer edindiği inşaat hukuku ve imar hukuku dalları çok teknik konular içermektedir. Bu sebeple bahsedilen alanlarda gerçekleşecek uyuşmazlıklar alanında uzman inşaat avukatları yardımıyla çözüme kavuşacaktır. Özellikle kat karşılığı inşaat sözleşmesi çok fazla araştırılmakta ve ülkemizde çok fazla uygulaması görülmektedir. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi avukat ile yönetilen bir süreç içerisinde meydana geldiğinde taraflar arasında bir uyuşmazlık konusu çıkmadan sorunsuz sonuca varılacaktır. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi avukat ücreti, olayın seyrine ve yoğunluğuna göre değişmektedir. İnşaat hukuku ile götürülen süreç profesyonel bir destekle sürdürülür. İmar hukukçusu ve imar konusunda uzman avukat ile görüşmek işte bu sebeplerle çok önemlidir.