İnşaat Ve İmar Hukuku

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Nedir?

tapu-kaydinin-duzeltilmesi-davasi-nedir

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Nedir?

Arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün yani taşınmazın sahibini gösteren, Tapu Sicil Müdürlüğü’nce düzenlenen, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi belge tapu olarak anılır.

Tapu belgesi düzenlenirken yapılması muhtemel hataların fark edilmemesi tapu üzerinde işlem tesis ederken ya da kişinin ölümü halinde mağduriyet yaşanması sonucu Sulh Hukuk Mahkemelerine açılan Tapu Tashihi davası bu yanlışlık ya da eksikliğin düzeltilmesine yöneliktir.

Taşınmazın sahibinin kimlik bilgilerinde bir eksiklik ya da isim, soy isim, anne baba ismi gibi bilgilerde hatalı yazımların bulunması durumunda Türk Medeni Kanunu’nun 1027. maddesi “İlgililerin yazılı rızaları olmadıkça, tapu memuru, tapu sicilindeki yanlışlığı ancak mahkeme kararıyla düzeltebilir.” hükmü gereği taşınmaz sahibinin mahkemeye başvuruda bulunması gerekmektedir. Aynı zamanda tapu malikinin mirasçıları ve elbirliği mülkiyeti ile ortaklıklarda ortaklardan her biri tek başına açabilir. Tapu memuru, basit yazı yanlışlıklarını, tüzük kuralları uyarınca kendiliğinden düzeltebilirken düzeltme, yeni bir tescilin yapılması veya eski tescilin terkini biçiminde de olabilir.

Eksiklik yahut yanlışlığın düzeltilmemesi halinde tapuda herhangi bir işlem yapılamayacağından tapu kaydının düzeltilmesi davası açmak elzem bir durumdur. İşbu davalar çekişmesiz yargı işi olup tapu kaydının bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesinde Tapu Sicil Müdürlüğü’nün davalı olarak gösterilmesiyle açılacaktır.