İnşaat Ve İmar Hukuku

Boşanma Protokolü Sonucu Tapu İptal ve Tescil Davası

bosanma-protokolu-sonucu-tapu-iptal-ve-tescil-davasi

Uygulamada olarak bilinen tescile zorlama davası, boşanma davasında da sık karşılaşılan bir durumdur. Boşanma talebiyle mahkemeye başvuran eşlerin tapudaki kayıtların iptalini ve tescilini yapılmasını da isteyebilirler. Bu bakımdan eşlerin ayrı bir dava açmasına gerek olmadığı için sonucu tapu iptal ve tescil davası usul ekonomisine de uygun bir uygulamadır. Bu bakımdan protokolünde tapu iptal ve tescil işlemleri daha hızlı çözüm bulmaktadır. Nitekim Yargıtay kararlarında da boşanma protokolü sonucu tapu iptal ve tescili birçok karara konu olmuştur.

Tapu İptal ve Tescil Davası

Tapu iptal ve tescil davası, tapu kaydının usulsüz olması veya kayıtlardaki bilgilerin kanuna aykırı olması sebebiyle mülkiyet hakkına dayanılarak açılan bir davadır. Bu dava açılırken tapu kaydında hakkın sahibi olarak gözüken kişiye karşı bu dava açılmalıdır. Ancak eğer tapuda kayıtlı olarak gözüken kişi ölmüşse bu durumda dava ölen kişinin mirasçılarına karşı açılabilecektir. Tapu iptal ve tescil davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Kanunda belirtilen tapu iptal ve tescil davasının açılma sebepleri;

  • Vekalet görevinin kötüye kullanılmasından dolayı açılan tapu iptal ve tescil davası,
  • Aile konutu nedeniyle açılan tapu iptal ve tescil davası,
  • nedeniyle açılan tapu iptal ve tescil davası,
  • nedeniyle açılan tapu iptal ve tescil davası,
  • Hukuki ehliyetsizlik nedeniyle açılan tapu iptal ve tescil davası.

Boşanma Protokolünde Tapu İptal ve Tescil Talebi

Tarafların ortak iradesiyle oluşturulan anlaşmalı boşanma protokolünde eşler arasında taşınmazların nasıl paylaşılacağı hususu da yer alabilmektedir. Dolayısıyla bu durumda boşanma istemiyle açılan davada tapu iptal ve tescil talebi mümkün olabilecektir. Tarafların bu istem nedeniyle ayrı bir dava açmasına da gerek olmayacaktır. Kural olarak tapu iptal ve tescil davalarında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesi; boşanma davalarında görevli olan mahkeme ise aile mahkemesi olmakla beraber boşanma protokolünde tapu iptal ve tescil talebi yapılması durumunda tek görevli mahkeme aile mahkemesi olacaktır. Dolayısıyla tarafların asliye hukuk mahkemesinde tapu iptal ve tescil davası için ayrı bir dava açmasına gerek olmadan boşanma davasında tarafların tapu iptal ve tescilini talep ederek aile mahkemesinde talebin karşılanabilmesini sağlayacaklardır.

Yargıtay Kararları

Scroll Up